Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Het Zorgberoependebat

Jaarbeurs Utrecht (Beatrix Theater), Utrecht
307 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

13 december 2013
10:00 uur
Jaarbeurs Utrecht (Beatrix Theater), Utrecht
CVZ
gratis

Welke professionele zorg en ondersteuning hebben burgers nodig in 2030? En wie gaan die zorg en ondersteuning leveren? Zijn er nieuwe beroepen nodig? Moeten sommige opleidingen drastisch veranderen?

De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen onderzoekt deze vragen en adviseert de minister van VWS over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het doel is te komen tot een nieuwe beroepenstructuur en daaraan gekoppeld een nieuw opleidingscontinuüm. Tijdens het Zorgberoependebat worden betrokkenen uitgenodigd mee te discussiëren over de cultuur- en gedragsverandering die nodig is om de zorg duurzaam te maken.

In een aantal proefregio’s (broedplaatsen) wordt de zorgvraag in 2030 in kaart gebracht. Ook wordt getoetst wat technologie en eHealth kunnen bijdragen aan het blijven functioneren van burgers in de maatschappij en wat mensen en hun omgeving zelf kunnen bijdragen. Een schets daarvan wordt gepresenteerd tijdens het Zorgberoependebat.

In de broedplaatsen wordt nagegaan wat standaardzorg is, die dichtbij kan worden geregeld en wat specialistische zorg is die kan worden geconcentreerd. De resultaten uit de broedplaatsen leveren een representatief beeld op van wat er in 2030 nodig is aan zorg, beroepen en opleidingen. De eerste broedplaats is begin 2013 gestart in de provincie Friesland. Tijdens het Zorgberoependebat worden de eerste resultaten gepresenteerd.

Daarnaast is de Nationale DenkTank uitgenodigd een visie te formuleren. Die wordt tijdens het Zorgberoependebat uitgebreid toegelicht. De visie van direct belanghebbenden en betrokkenen zoals burgers, patiënten, professionals, opleiders, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en bestuurders is getoetst via focusgroepen. Ook deze resultaten worden tijdens het Zorgberoependebat bekend gemaakt.

Bezoekers krijgen tijdens het Zorgberoependebat de gelegenheid mee te discussiëren over een aantal stellingen. Thuisblijvers kunnen meedoen door het volgen van een Livestream op Skipr.nl en het gebruik van sociale media.

Het definitieve programma van het Zorgberoependebat wordt na de zomer bekend gemaakt.