Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Zorg rond de pasgeborene

De ReeHorst, Ede
331 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

02 december 2013
09:00 uur
De ReeHorst, Ede
SCEM
fdonders@scem.nl
06-24502230
€ 105,-, bij betaling tot 3 weken van te voren € 90,-

Het symposium “Zorg rond de pasgeborene” wordt dit jaar georganiseerd door de NICU van het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven in samenwerking met de couveuseafdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch. Tijdens dit 7e lustrum zullen we u een bijzonder interessant en leerzaam programma aanbieden. Het thema van deze dag zal “Met het oog op morgen” zijn.

Iedere dag werken we met zuurstof. Maar hoe bewust gaan we er eigenlijk mee om? Zuurstof is een medicijn dat ongewenste bijwerkingen kan hebben en zuurstoftherapie kan verregaande gevolgen hebben voor de pasgeborene. Daarom geven we in de ochtend inzicht in ons handelen aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente onderzoeken. Voor de lunch belichten we ook retinopathie (ROP) als mogelijke complicatie. U krijgt aan de hand van indrukwekkend beeldmateriaal letterlijk een kijkje in het premature oog en de mogelijke behandeltechnieken. Goede begeleiding van ouders, vanuit NICU’s en algemene ziekenhuizen, is in dit stadium van de behandeling uitermate belangrijk omdat dit bepalend is voor de toekomst van hun kind.

Family Centered Care is anno 2013 niet meer weg te denken. Zowel in het Máxima Medisch Centrum als in het Jeroen Bosch Ziekenhuis staan moeder en kind centraal in dit zorgconcept. Hierbij is sprake van kamerverpleging en de mogelijkheid tot rooming in. Beide ziekenhuizen zijn trots op de implementatie van de visie Family Centered Care. Graag delen wij onze ervaringen met u. Ook worden de implementatiemogelijkheden binnen bestaande bouw besproken.

Cognitieve en concentratiestoornissen komen bij prematuur geboren kinderen vaker voor dan bij a terme geboren kinderen, blijkt uit follow-up onderzoek. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze problemen mede veroorzaakt worden door stress en/of pijn doorgemaakt op de NICU en een verstoorde hechting. Het Máxima Medisch Centrum werkt nauw samen met de afdeling Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven. Graag willen we nieuwe technologieën en zorginnovaties met u delen. We zijn van mening dat het veelzijdige programma aanleiding geeft tot een inspirerende dag. De NICU van het Máxima Medisch Centrum en de couveuseafdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis begroeten u graag op 2 december!