Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Voorbeeldpersonen voordragen voor de IEN DALES Integriteitsaward 2013

t/m 31-08-2013 - CAOP, Den Haag
258 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

02 april - 31 augustus 2013
CAOP, Den Haag
CAOP
l.spaans@caop.nl
070-3765711
--

Organisaties en instellingen in de publieke sector kunnen kandidaten voordragen voor de Ien Dales Award 2013. Deze voorbeeldpersonen moeten zich onderscheiden in bijzondere verrichtingen en betrokkenheid voor en bij vraagstukken op het snijvlak van integriteit en goed bestuur. Een deskundige jury onder leiding van mevrouw mr. Nelleke Westerhof, vicevoorzitter Bestuur Leerstoelen CAOP beoordeelt voordrachten vooral op vakmanschap, trots, bevlogenheid en het rolmodel zijn voor anderen.

Voordragen voor 1 september
Elke twee jaar wordt door de Ien Dales Leerstoel van de Universiteit van Amsterdam en het CAOP uit Den Haag de Ien Dales Integriteitsaward toegekend. Organisaties en instellingen kunnen op basis van criteria mensen tot 1 september 2013 voordragen. Het voeren van individuele gesprekken met hen die een voordracht doen en met de voorgedragen kandidaten zelf kunnen tot de juryprocedure behoren. De Ien Dales Award 2013 wordt uitgereikt op 10 december 2013 tijdens het jaarcongres van de leerstoelen van het CAOP.

Criteria
De voorgedragen personen moeten zich op meerdere vlakken onderscheiden in de wijze van het uitoefenen van zijn of haar functie, vanwege bepaalde publicaties, kwalificaties, verdiensten en/of gedachten die raken aan ‘vraagstukken die liggen op het snijvlak van integriteit en goed bestuur’. Zij beschouwen het bestrijden van onrechtmatigheden en het zorgvuldig opereren in een bestuurlijke en sociaaleconomische complexe omgeving als een belangrijk aandachtsgebied en zijn hierin ook een voorbeeld. Zij moeten van onbesproken gedrag zijn.

Award
De Stichting Ien Dales Leerstoel van het CAOP beheert het erfgoed van wijlen mevrouw drs. C.I. Dales, oud-minister van Binnenlandse Zaken. De leerstoel richt zich op de facilitering van onderwijs en onderzoek en stimuleert het debat binnen de leeropdracht ‘de overheid als arbeidsorganisatie’. Het onderwerp ‘integriteit’ maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kent de Stichting de Ien Dales Award toe.

Voordracht
Organisaties kunnen goed onderbouwde voordrachten voor de toekenning van Ien Dales Award 2013 sturen naar CAOP t.a.v. Loes Spaans, secretaris Stichting Ien Dales Leerstoel, Postbus 556, 2501 CN in Den Haag (onder vermelding ‘vertrouwelijk’). Voor meer informatie kunnen zij ook met haar contact opnemen via l.spaans@caop.nl of tel. 070-3765711.