Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Sociale Verslavingszorg - Bruggenbouwers gevraagd!

De Reehorst, Ede (GLD)
225 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

12 juni 2013
09:45 uur
De Reehorst, Ede (GLD)
Stichting Sympopna / Brijder Verslavingszorg
info@sympopna.nl
06-83191953
€ 295,00

De verslavingszorg in Nederland is momenteel sterk in ontwikkeling. Er wordt naar nieuwe therapeutische mogelijkheden gezocht en moderne zorgarrangementen worden ontworpen om zorg en behandeling effectief aan te kunnen bieden. Een bijzondere tak binnen de verslavingszorg is de sociale verslavingszorg, die zorg biedt aan patiënten die langdurig van zorg afhankelijk zijn en die veelal lijden aan meervoudige problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie en somatiek. Hun sociaal functioneren is verhoudingsgewijs laag. Een deel van hen komt ook in aanraking met justitie en ontvangt zorg van de forensische GGz. De laatste jaren zoeken de sectoren van (sociale) verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg elkaar steeds meer op. Het besef is groeiende dat goede kwaliteit van zorg aan deze doelgroep pas geboden kan worden bij een integraal zorgaanbod vanuit deze sectoren. Ook de samenwerking met maatschappelijke partners - zoals gemeentelijke diensten, de welzijnssector, politie en justitie - neemt toe. De verschuiving naar meer wijkgerichte zorg is hierbij kenmerkend, waarbij gestreefd wordt naar kwalitatief goede zorg zo dicht mogelijk in de directe leefomgeving van de cliënt. Herstel wordt steeds meer een leidend principe in de zorg, zowel ten aanzien van klinisch, sociaal als persoonlijk functioneren. Zoveel mogelijk regie van de cliënt over zijn of haar eigen leven is hierbij een centrale waarde. De concrete invulling hiervan stelt de hulpverlening én de cliënt echter nog voor grote uitdagingen.