Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Personeelsplanning – strategie en praktijk

t/m 17-01-2014 - Zeist, Zeist
209 Verpleegkundig experts

Details evenement

16 - 17 januari 2014
09:00 uur
Zeist, Zeist
International Management Forum (IMF)
040 246 0220
1595

Personeelsplanning – waarom?

Gedwongen door de economische crisis zijn veel organisaties genoodzaakt kritisch naar hun loonkosten te kijken en waar nodig hun workforce in te krimpen en te flexibiliseren. Niet alleen bezuinigingen, maar ook vergrijzing, reorganisaties, fusies, outsourcing, enz. vragen om een voortdurende aanpassing van uw personeelsbestand, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Een van de belangrijkste HR topics op dit moment is daarom strategische personeelsplanning (SPP).

Strategische personeelsplanning – wat is het?

Strategische personeelsplanning is een stuurinstrument om uw medewerkers nu en op de lang(e)(re) termijn effectief te kunnen inzetten voor de realisatie van de organisatiestrategie. Met strategische personeelsplanning kunt u tijdig gerichte maatregelen treffen voor de juiste in-, door- en uitstroom van uw personeel, niet alleen in kwantitatieve maar ook in kwalitatieve zin door een analyse van competenties, mobiliteit, kwaliteit, vaardigheden, talenten en loonkosten te maken. Strategische personeelsplanning betekent voortdurend en systematisch bijsturen en anticiperen terwijl uw organisatie en omgeving volop in beweging zijn. 

Strategische personeelsplanning – een van de belangrijkste (HR) topics op dit moment

Aan u de taak om inzicht te krijgen in het verschil tussen de huidige en de benodigde menselijke kracht in de nabije toekomst en met gerichte interventies te anticiperen op deze toekomst!

Strategische personeelsplanning – implementeren en professionaliseren

In deze 2-daagse training over personeelsplanning doet u de benodigde kennis op en ontwikkelt u de juiste vaardigheden om strategische personeelsplanning structureel toe te passen. U beschikt over een concreet stappenplan en een toepasbaar model om strategische personeelsplanning te implementeren en te professionaliseren. 

Strategische personeelsplanning – resultaat training

Na deze training bent u in staat een heldere analyse te maken van de kwaliteit van uw personeelsbestand. U heeft inzicht in de strategische doelstellingen van uw organisatie en u kunt invulling geven aan of adviseren over strategische personeelsplanning binnen uw organisatie op middellange en lange termijn.

Personeelsplanning – niveau training

Deze training over strategische personeelsplanning wordt gegeven op HBO (+) niveau. 

Personeelsplanning – gelimiteerd aantal deelnemers

In deze 2-daagse interactieve en intensieve training overladen de docenten u niet met overbodige theorie, maar sluiten zij zoveel mogelijk aan bij de praktijk. U krijgt volop de gelegenheid uw eigen praktijksituatie voor te leggen en antwoord te krijgen op uw vragen. Omdat de training bijzonder interactief is, wordt een maximum van 8 deelnemers gehanteerd. 

Personeelsplanning – voor wie?

Vrijwel elke organisatie en in het bijzonder ook overheidsorganisaties, zorginstellingen en andere not-for-profit organisaties hebben belang en baat bij strategische personeelsplanning. Deze zeer intensieve training is van strategisch belang voor HR-professionals, HR-adviseurs, lijnmanagers, directieleden, inleen- en flexmanagers en recruitmentmanagers in alle soorten organisaties.

Voor meer informatie bekijk http://www.imf-online.com/vakgebieden/hr-management/personeelsplanning_strategie_en_praktijk.php