Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Uw auditsysteem aanvullen met de Tracermethodiek

Oudlaan 4, Utrecht
188 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

03 november 2014
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
425

Uw instelling wil gaan auditen volgens de Tracer Activity Methode. Als zorginstelling voert u al enige jaren interne audits uit. Een groot verschil met andere auditmethodieken is dat bij een tracer het logistieke pad de rode draad van de audit vormt en niet de procedure/het thema dat je auditeert. De Tracermethodiek vindt zijn oorsprong in het keurmerk Joint Commission International (JCI). Maar ook los van dit keurmerk biedt de methodiek een grote meerwaarde. Wat betekent dit voor u als coördinator van de interne audits?

Aan bod komt:
- Wat houdt de Tracer Activity Methode in?
- Wat zijn de belangrijkste stappen in deze methodiek?
- Hoe vult u uw huidige auditsysteem aan met de Tracermethodiek?
- Wat betekent dit voor de organisatie van uw audits:
   - Wie voert de tracers uit?
   - Welke vaardigheden zijn noodzakelijk om tracers uit te voeren?
- Wat zijn belangrijke randvoorwaarden?
   - Uw rol als coördinator interne audits: aanjagen en opvolgen.
   - Communicatiemiddelen die u kunt inzetten om draagvlak voor audits te vergroten.

De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procedures en formats. Daarnaast kunt u eigen praktijksituaties inbrengen en hierover sparren met vakgenoten.

Na afloop van de training
Na de training weet u wat er als kwaliteitsmanager/-adviseur van u verwacht wordt en bent u in staat om succesvol en effectief uw huidige intern auditsysteem aan te vullen met de Tracermethodiek.