Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Landelijk Symposium: Agressie en veiligheid in de verstandelijk gehandicaptensector

Aristo, Eindhoven
203 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

11 december 2014
10:00 uur
Aristo, Eindhoven
Euregionaal Congresburo
info@congresburo.com
043-3523640
295

Tijdens deze praktijkgerichte dag zal allereerst worden ingegaan op het fenomeen agressie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hoe het agressieve gedrag gedrag van mensen met een verstandelijke beperking geïnterpreteerd kan worden. De manier van kijken naar het agressieve gedrag van een cliënt heeft namelijk invloed op het handelen van verpleegkundigen en andere professionals. Ook de dynamische werkcontext waarin verpleegkundigen in de VG-zorg opereren, zal uitvoerig worden behandeld. Uiteraard zullen ook praktische interventies en methoden en technieken worden gepresenteerd die als best practice gelden.