Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Technologie en Zorgonderwijs

1931, Den Bosch
233 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

10 december 2014
09:00 uur
1931, Den Bosch
Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie

Congres Technologie en Zorgonderwijs

10 december 2014

wat moet de zorgprofessional van de toekomst weten over zorgtechnologie en hoe leer je dat aan?

De leeftijdsopbouw van onze bevolking verandert. Nederland en Vlaanderen vergrijzen en daarmee wordt de groep mensen die zorg nodig heeft groter, terwijl de groep mensen die zorg kan geven krimpt. Hoe kunnen we het spanningsveld tussen zorgbehoefte en zorgverlening verkleinen? Technologie in de zorg biedt substantiële oplossingen. Binnen de zorg neemt technologie een steeds belangrijkere plaats in. Dat betekent dat huidige en nieuwe zorgprofessionals met flinke veranderingen in hun vakgebied te maken krijgen en daarop moeten worden voorbereid. Maar hoe verbind je zorg en techniek? Hoe geef je zorgtechnologie vorm in onderwijs? Wat moet de inhoud van de opleidingen zijn en wie bepaalt dat? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het congres ‘Technologie en Zorgonderwijs’ op 10 december 2014 in Den Bosch. Het congres wordt georganiseerd door het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) en Zorgtechniek Limburg (ZTL).

Dit congres moet een interacti eve bijeenkomst worden. Van de deelnemers wordt dan ook een acti eve bijdrage verwacht. Het doel is om tot consensus te komen over de vraag wat een zorgprofessional moet weten en kunnen ten aanzien van zorgtechnologie. Aan het eind van de dag willen we een set aan basiscompetenties geformuleerd hebben, die door de deelnemers in de eigen organisatie gebruikt kunnen worden om technologie een goede plek te geven in de opleidingen. Ook worden best practi ces gepresenteerd over hoe deze thematiek in opleidingen ingebouwd kan worden. Het congres richt zich primair op zorgopleidingen, op mbo- en hbo- niveau, in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is het ook interessant voor zorg-instellingen en bedrijven op het gebied van zorgtechnologie. 

Sprekers:
Dr. Marian Kaljouw
voorzitter commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen


Prof.dr. Luc de Witte
directeur Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie

Dagvoorzitter:
Herman Konings
Trend- en Toekomstonderzoeksbureau Pocket Marketing nXt

Voor meer informatie, klik hier