Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Vitamine C: communicatie met mantelzorgers

Hotel Restaurant De Sniep, Zoetermeer
277 Verpleegkundigen, Verzorgenden

Details evenement

10 juni 2014
14:30 uur
Hotel Restaurant De Sniep, Zoetermeer
Zorgbelang Zuid-Holland
(088) 929 40 00

Wat hebben mantelzorgers nodig in de samenwerking met zorgprofessionals en vrijwilligers in de praktijk? De druk op en vraag naar mantelzorg en vrijwilligerszorg zal alleen maar toenemen de komende jaren. Er wordt gesproken over een participatiesamenleving en dat er een (groter) beroep op de eigen kracht en het eigen netwerk van mensen gedaan moet worden. Wil dat kans van slagen hebben, dan zal voldoende ondersteuning en facilitering voor mantelzorgers, hun sociale netwerk en vrijwilligers in zorg en welzijn nodig zijn.  Ook het samenspel tussen betaalde/professionele en onbetaalde zorg (mantelzorgers en vrijwilligers) moet verbeteren.

Willen we voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken dan is daar een goede dosis communicatie (Vitamine C) voor nodig. Tijdens de bijeenkomst ‘Vitamine C: communicatie met mantelzorgers’ wordt ingegaan op wat mantelzorgers, patiënten en cliënten belangrijk vinden in de samenwerking tussen formele en informele zorg. Mantelzorgers, cliënten en vrijwilligers delen hun ervaringen en verwachtingen en gaan hierover het gesprek aan met betaalde/professionele zorgverleners. Welke goede ervaringen zijn er? Hoe kan het zodanig geregeld worden dat mantelzorgers zich ondersteund voelen en weten door professionals en vrijwilligers? Het samenspel tussen onbetaalde en betaalde zorg wordt verbeterd zo door een goede dosis Vitamine C.

Programma

Vanaf 14.00 uur is er inloop, het programma begint om 14.30 uur. Op het programma staan:

  • Samenspel in thuissituatie, interview met Marcella Tam ((ex-)mantelzorger en trainer).
  • Ingrediënten voor het Samenspel, door Jeanet Moerings (regio-adviseur Mezzo)          
  • Vitamine C, verdiepende tafelgesprekken met mantelzorgers en belangenbehartigers over hun ervaringen met wat goed werkt in de ondersteuning en communicatie met mantelzorgers.

Vanaf 16.30 uur is er gelegenheid tot netwerken.