Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Continuïteit van zorg voor prematuren; dat doe je natuurlijk samen

Reehorst, Ede
233 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

26 september 2014
09:00 uur
Reehorst, Ede
Scem
registratie@scem.nl
0345 520019
€ 169,- Vroegboekprijs € 149,-

Twee weten meer dan één; daarmee vertellen wij u niets nieuws. En toch is het niet zo eenvoudig om hiernaar te handelen in de praktijk. Neem nu het onderwerp van dit symposium: (na)zorg voor prematuren. Voor professionals is er een duidelijke scheidslijn tussen intramurale (curatieve) zorg vanuit het ziekenhuis en extramurale (preventieve) zorg door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Maar voor het kind en zijn ouders is dat minder logisch: zorg is en blijft nodig als het kind vanuit het ziekenhuis naar huis gaat. 

De overgang van het ene naar het andere vakgebied zou vanuit de visie van de ouders dus naadloos moeten zijn, maar dat is momenteel niet zo, en het kan zeker beter. Dit was de aanleiding voor de richtlijn die nu op tafel ligt. De echte uitdaging is nu deze richtlijn ook daadwerkelijk te implementeren.

De nieuwe JGZ-richtlijn ‘Te vroeg en/of small for gestational age geboren kinderen’ is eind 2013 gepubliceerd. Deze richtlijn betreft de continuïteit van prematurenzorg. Daarom hebben kinderartsen/neonatologen en professionals in de JGZ deze richtlijn samen gemaakt. Ook andere professionals in die zorg  en ouders van prematuren  hebben meegewerkt. Inmiddels is een begin gemaakt met het implementeren binnen de jeugdgezondheidszorg.
Dit alles biedt een uitstekende basis om gezamenlijk een ongewenst zorghiaat te vullen. Daarom dagen wij u uit: durft u plaats te nemen in de carrousel over gedeelde zorg en samenwerking? Durft u bruggen te slaan voor ketenzorg? Ons symposium biedt hiervoor een vruchtbare voedingsbodem. In de workshops is niet alleen aandacht voor inhoudelijke onderwerpen, maar ook voor het opzetten van samenwerkingsverbanden. Misschien kunt u zelf wel een mooi voorbeeld aandragen van ketenzorg in uw regio, en zo uw kennis delen met anderen die nog niet zo ver zijn.

Vrijwel alle lezingen en workshops worden door partners uit de ketenzorg verzorgd, om het belang van samenwerking te onderstrepen. Wij nodigen  jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen uit om samen met  kinderartsen en kinderverpleegkundigen uit hun regio te komen.