Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Jaarcongres Veilige Zorg 2015

De Eenhoorn, Amersfoort
878 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

06 oktober 2015
09:30 uur
De Eenhoorn, Amersfoort
ZorgvoorKennis
0636101048
€ 250

Het Jaarcongres Veilige Zorg 2015 is op 6 oktober 2015 in Amersfoort. Lezingen en workshops rond het onderwerp 'de overbelaste mantelzorger en ontsporing'. Hoe hou je het veilig voor ouderen en wat doe je bij probleemgedrag? Hoe ontstaat probleemgedrag en wat kun je er aan doen? Wat ligt er ten grondslag aan het ontsporen van mantelzorg? Tijdens het Jaarcongres Veilige Zorg komen deze vragen aan de orde. Informatie en inschrijven kan via www.zorgvoorkennis.nl

Accreditatie verleend door BAMw, V&VN ID nummer 207538

PROGRAMMA

10.00 Ontvangst
10.20 Opening en introductie van de dag door dagvoorzitter Mirjam van Dongen
10.30 Plenaire inleidingen
Hoe herken je overbelasting bij de mantelzorger? Hoe ontstaat het? Wat kun je doen als ontsporing dreigt?

10.30 – 10.50 Aandachtspunten voor veilige zorg
Mirjam van Dongen, Leidend Professional Indigo Zuid-Holland Zuid, Freelance trainer huiselijk geweld, specialiteit ouderenmishandeling en GGZ bij Moetd, voorzitter Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling.

10.50 – 12.00 Oorzaken van onveilige zorg en ontspoorde zorg
Theo Royers, wetenschapper en auteur bij Labez

12.00 – 13.00 Pauze, een goede lunch en een goed gesprek met elkaar

13.00 – 14.30 en 14.30 – 16.00 Workshops (keuze uit twee)

A. Een stappenplan voor het handelen bij ontspoorde mantelzorg, Movisie
Een workshop waar de mantelzorger centraal staat, er wordt een stappenplan gepresenteerd

B. De meldcode 2.0 en de meldcodescan, Interact trainingen
Een workshop met de ‘meldcodescan’, een hulpmiddel om in beeld te brengen of de meldcode waarmee binnen jouw organisatie wordt gewerkt voldoet

C. Vier redenen om meer aandacht te besteden aan mantelzorgers
In deze workshop de tips en ervaringen van een organisatie voor mantelzorg

D. De benaderingswijze SAVE bij de signalering en aanpak van ontspoorde zorg
In deze workshop meer over de benaderingswijze SAVE

E. Signaleren van mishandeling op de SEH van een ziekenhuis en in de thuiszorg
In deze workshop de SPUTOVAMO voor ouderen, een vragenlijst voor het opsporen van gevallen van mishandeling

16.00 – 16.30 Bespreken van de Take Home Messages uit de workshops, plenair
16.30 – 17.00 Napraten met een drankje