Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams

NH Hotel, Amersfoort
233 Verpleegkundigen

Details evenement

14 oktober 2015
09:45 uur
NH Hotel, Amersfoort
Medilex
info@medilex.nl
030 6933887
€395,- voor het dagprogramma en €275,- voor het ochtendprogramma
De wijkverpleegkundige vertelt over de thuissituatie van mevrouw K, de cliëntondersteuner deelt informatie over het welzijn van mevrouw K en de schuldhulpverlener over haar financiën. Wat mag u eigenlijk weten? En wat deelt u wel en niet met het wijkteam? Waar ligt de grens?

Hoe gaat u om met privacygevoelige informatie? Leer wanneer en welke informatie u met het wijkteam deelt!

Tijdens de landelijke studiedag wordt ingegaan op:
- Samenwerken binnen de wettelijke kaders van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
- Praktische voorbeelden – wat zijn successen en knelpunten rondom privacy in het wijkteam?
- Handvatten voor het omgaan met privacy in het sociaal domein
- Het beroepsgeheim in de praktijk

EXTRA: in de middag kunt u kiezen uit twee verdiepingssessies:
A Informatie delen? – een wegwijzer in samenwerkingsverbanden
B Inzicht in privacy(risico’s) in sociale wijkzorgteams

Voor het programma en om u in te schrijven, ga naar http://medilex.nl/wijkteams