Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Zorg rond het levenseinde

Trinitas, Heerenveen
148 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

28 oktober 2015
13:30 uur
Trinitas, Heerenveen
V&VN
academie@venvn.nl
(030) 291 90 50
V&VN-leden € 84,- / V&VN-studentleden € 42,- / Niet-leden € 105,-
Hoe ga je in je werk om met stervende mensen en hun naasten? Welke verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben andere betrokkenen?

Programma:

Inleidende casus:
Begripsverheldering: Centrale begrippen aan de hand van praktijkvoorbeelden:
afzien van levensverlengende behandelingen
symptoombestrijding
palliatieve sedatie
euthanasie/ hulp bij zelfdoding
ongevraagde levensbeëindiging
schriftelijke wilsverklaringen
rol en verantwoordelijkheid verpleegkundige/ verzorgende.

Analyse inleidende casus: Wie heeft welke verantwoordelijkheid/ bevoegdheid:

verpleegkundige / verzorgende
arts
patiënt
familie