Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Jubileumviering masteropleiding Physician Assistant Amsterdam

OZW-gebouw, Boelelaan 1109, 1081 HV, Amsterdam
211 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

26 november 2015
16:00 uur
OZW-gebouw, Boelelaan 1109, 1081 HV, Amsterdam
Masteropleiding Physician Assistant, hogeschool Inholland
06-21115484
gratis

Uitnodiging voor alumni, leermeesters, docenten van de masteropleiding.

De hbo-masteropleiding Physician Assistant bestaat 10 jaar, en dat willen we vieren met o.a. onze alumni, studenten, leermeesters, voormalige leermeesters, docenten, gastdocenten en overige belangrijke relaties!

We nodigen bovengenoemden daarom van harte uit voor ons feestelijke jubileum op donderdag 26 november 2015, op onze vertrouwde locatie aan de Boelelaan te Amsterdam.
  

Programma

Vanaf 15.30 bent u van harte welkom, en staat er voor u een drankje klaar. 

Tussen 16.00 uur en 17.30 uur hebben we voor u een afwisselend programma samengesteld met een tweetal gastsprekers, waarna we vanaf 17.30 uur met elkaar kunnen genieten van een door de opleiding aangeboden warm Indisch buffet.

Gastspreker is onder andere Quinten van den Driesschen, PA en de eerste voorzitter van de Nederlandse Associatie Physician Assistants, de NAPA. Hij zal terugblikken en ook vooruitkijken. 

Nu de PA geen onbekende meer is binnen de gezondheidszorg in Nederland, zal Geert van den Brink, coördinator van de master PA bij de HAN en tevens voorzitter van het landelijk platform VS-PA, ingaan op het afgeronde onderzoek naar de doelmatigheid van de PA. Hij zal als tweede gastspreker ingaan op de vraag 'Waar staat de PA anno 2015?'.  

En natuurlijk besteden we aandacht aan de alumni/studenten zelf. Velen hebben gepubliceerd in vakbladen, zijn actief (geweest) in besturen, zijn vastgelegd op foto's, hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten door voorvallen, hun eigenaardigheden, hun betrokkenheid, ambitie en inbreng. 
 
Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor onze jubileumviering tot 20 november 2015 via de link op de website: www.inholland.nl/mpa, bij het tabblad 'evenementen'. U kunt ook een e-mail sturen met als onderwerp 'Aanmelden Jubileumviering MPA' naar: connie.tegrotenhuis@inholland.nl. We stellen het op prijs wanneer u vermeldt of u alumnus, student, leermeester, relatie of docent bent van de opleiding.

Bent u alumnus en in het bezit van foto's of filmpjes uit uw opleidingstijd, of heeft u gepubliceerd in vakbladen, dan ontvangen we deze documenten heel graag per e-mail: connie.tegrotenhuis@inholland.nl

Voor dit evenement worden geen accreditatiepunten toegekend.

Locatie

De jubileumviering vindt plaats in het OZW-gebouw aan de Boelelaan 1109, 1081 HV te Amsterdam.