Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Klinisch redeneren in de dagelijkse praktijk

Centrum Djoj, Rotterdam
232 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

16 november 2015
13:30 uur
Centrum Djoj, Rotterdam
Beroepsvereniging V&VN
academie@venvn.nl
(030) 291 90 50
V&VN-leden € 84,-/V&VN-studentleden € 42,-/Niet-leden € 105,-
Verdiep je kennis van klinisch redeneren en leer het methodisch toepassen in de praktijk aan de hand van je eigen casussen.

Patiënten worden steeds ouder en hebben vaak meer dan één gezondheidsprobleem, zoals bij mevrouw P. Ter bevordering van de kwaliteit van zorg is vraaggerichte en evidence based care de actuele focus. Klinisch redeneren helpt je in zo'n situatie om op een methodische wijze de goede zorg te kiezen, niet te weinig, maar ook niet teveel (LEAN). 
Zoals opgenomen in het nieuwe beroepsprofiel van de HBO-verpleegkundige (opgesteld in V&V2020 van V&VN 2012) is klinisch redeneren voor iedere verpleegkundige de basis voor het verpleegkundig handelen. Voor het stellen van een verpleegkundige indicatie, met ingang van 2015, is klinisch redeneren de basismethode. In de praktijk is eenduidigheid van taal noodzakelijk voor de afstemming tussen en met verschillende disciplines. In je opleiding heb je ongetwijfeld les gehad over methodisch werken, het verpleegproces, verpleegkundige diagnostiek en interventies. Zeg eens eerlijk, hoeveel daarvan gebruik je nu nog in de dagelijkse praktijk?
In deze bijeenkomst over klinisch redeneren komen alle aspecten bij elkaar: hoe kan je met behulp van klinisch redeneren vraag- en resultaatgerichte zorg verlenen? Hoe neem je actuele kennis daarin mee? Hoe kom je tot goede kwaliteit van zorg die aan sluit bij de patiënt en past binnen de gegeven mogelijkheden?
ProgrammaVanuit de methodische aanpak zoeken we de verdieping in klinisch redeneren: de analyse, argumentatie en uiteindelijke selectie van alle hulpmiddelen en kaders: welke theorie of model en benadering selecteer je voor jouw specifieke patiëntenzorg vanuit jouw werkveld. In hoeverre heeft zelfmanagement en gezamenlijke besluitvorming een plaats in jouw zorgaanbod en hoe communiceer je over deze thema’s met je patiënt?

Onderwerpen:
Actuele informatie over klinisch redeneren:
- methodiek 
- noodzaak door actualiteiten in de maatschappij 
- noodzaak door politieke besluiten
Evidence based practice: nut en noodzaak voor kwaliteit van zorg
Toepassen van klinisch redeneren op de eigen casus
Tijdens de bijeenkomst wisselen we een korte plenaire presentaties af met oefenen in kleine groepjes met zelf meegebrachte casuïstiek. Je krijgt input van de trainer, maar ook van individuen uit verschillende organisaties. We creëren daarmee een beschermde leeromgeving om te oefenen met jouw vaardigheden in klinisch redeneren.