Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

NANDA-I NIC NOC in Nederland

“Het Oude Magazijn”, Soesterweg 310F, 3812 BH, Amersfoort
768 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

19 november 2015
09:30 uur
“Het Oude Magazijn”, Soesterweg 310F, 3812 BH, Amersfoort
Stichting VDIR
0652420263
€ 149,-

Gebruik van Nanda-I, NIC & NOC in ziekenhuizen, thuiszorg, ggz, onderwijs en onderzoek.
Special guest Speaker: Lynda Jual Carpentio-Moyet

Programma
10.00 Opening
Nico Oud, Voorzitter stichting VDIR en Nederlandstalig Nanda-I netwerk

10.30 Interactieve lezing: The Power of Nursing… relationship between nurse and patient necessity in nursing diagnostics
Lynda Jual Carpenito-Moyet

12.00 Lunch

13.00 Toepassing Nanda-I, NIC, NOC in de thuiszorg
Henk Rosendal, lector Wijkzorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam

13.30 Gebruik van NNN binnen de GGZ
Marieke Schaap en Sita Roorda

14.00 Toepassing en beleidsontwikkeling Nanda-I, NIC, NOC in het ziekenhuis en rol van de Verpleegkundige Adviesraad 
Friso Raemaekers, ICT verpleegkundige, voorzitter VAR HagaZiekenhuis

14.30 Koffiepauze

15.00 Theorie rondom onderscheid diagnosticeren en classificeren en Stand van zaken onderzoek
Wolter Paans, Lector, Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek, Hanzehogeschool Groningen

15.30 EPD’s en standaardisatie in relatie met kwaliteitzorg, meten is weten
Helen de Graaf-Waar, EPD consultant, Erasmus MC Rotterdam

16.00 Samenvattende conclusie en vooruitblik
Petrie Roodbol, Hoogleraar Verplegingswetenschappen, innovatie en educatie, UMCG Groningen

16.30 Borrel

Het symposium is met name bedoeld voor verpleegkundigen, praktijkbegeleiders, managers, docenten, studenten, beleidsmakers en onderzoekers. De kosten zijn inclusief koffie / thee, lunch en afsluitende borrel.