Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Verpleegkundig tuchtrecht

Wilhelmina Zalencentrum, Beilen
158 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

16 november 2015
13:30 uur
Wilhelmina Zalencentrum, Beilen
Beroepsvereniging V&VN
academie@venvn.nl
(030) 291 90 50
V&VN-leden € 84,-/V&VN student-leden € 42,-/Niet-leden € 105,-
Leren van tuchtrechtklachten en uitspraken. Leer de achtergrond kennen en de invloed van tuchtrechtuitspraken op de dagelijkse praktijk.

Als verpleegkundige of verpleegkundig specialist val je onder de BIG-wetgeving. Een onderdeel van de wet BIG is het tuchtrecht. Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de zorg te bevorderen en te bewaken. Jaarlijks worden er tussen de 100 en 150 klachten tegen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ingediend bij de regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Ongeveer 15% tot 20% van deze klachten leidt tot een maatregel tegen een verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Sinds juli 2012 worden berispingen en schorsingen, naast doorhaling, ook in het BIG-register openbaar gemaakt. De laatste jaren is een lichte toename te zien van het aantal klachten bij de tuchtcolleges.
 
Weet jij dat je onder het tuchtrecht valt van de wet BIG, maar niet wat het exact inhoudt op het moment dat je met een tuchtrechtklacht te maken krijgen? Of wil je weten hoe de afgelopen 15 jaar de beroepsnormen voor de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen beïnvloed zijn door de tuchtrechtuitspraken van tuchtcolleges? Kom dan naar deze vakbijeenkomst.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst behandelen we de volgende punten:
Hoe werkt het tuchtrecht?
Wie kan er een klacht indienen?
Wat is de werkwijze van een tuchtcollege?
De stand van zaken in Nederland rondom tuchtrechtzaken tegen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Daarnaast komen de, op basis van tuchtrechtuitspraken ontwikkelde, beroepsnormen aan de orde. Ook wordt casuïstiek besproken. Je ervaart aan de lijve hoe een tuchtzitting plaatsvindt. En je krijgt adviezen zodat je klachten kunt voorkomen en weet hoe je het beste om kunt gaan met een tuchtklacht, mocht dat nodig zijn. 
Uiteraard staan we ook stil bij de relatie met de Wet BIG en wordt er ingegaan op de beide tuchtnormen van de wet BIG. Ook komt aan de orde hoe het tuchtrecht zich verhoud tot strafrecht en hoe verpleegkundigen die te maken krijgen met een tuchtklacht zich kunnen verweren.