Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Inzicht in jeugdrecht

Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht
149 Verpleegkundigen

Details evenement

10 februari 2015
09:30 uur
Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht
Medilex
a.dewolff@medilex.nl
0306933887
Dagprogramma €395,- en ochtend- of middagprogramma €395,-

In de jeugd(gezondheids)zorg is enige juridische kennis essentieel. Bent u goed op de hoogte? Wat verandert er in 2015 door de nieuwe Jeugdwet en de nieuwe kinderbeschermingswetgeving? Waar moet u op letten met betrekking tot het beroepsgeheim? En wat zijn de eerste ervaringen met het adolescentenstrafrecht?

Treed adequaat op met de juiste juridische kennis!

Op dinsdag 10 februari organiseert Medilex de studiedag ''Inzicht in jeugdrecht''. Onder leiding van dagvoorzitter Kees Blankman, universitair docent VU en plaatsvervangend rechter, komen de volgende onderwerpen aan bod:

-De nieuwe kinderbeschermingswetgeving en de nieuwe Jeugdwet
-Ouderschap, gezag en toestemming voor behandeling
-De invoering van de registratieplicht en het tuchtrecht
-Beroepsgeheim en het verstrekken van patiëntengegevens
-De afdoening van jeugdstrafzaken in de praktijk

In het ochtendprogramma wordt ingegaan op de rechten en plichten van hulpverleners in relatie tot jeugdigen en hun ouders. In het middagprogramma komt u meer te weten over maatregelen en straffen bij ontspoorde jeugdigen.

In één dag bent u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen binnen het jeugdrecht!