Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Symposium Professional in the Lead 2015 'Casemanagement'

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
307 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

05 februari 2015
13:00 uur
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
AMC Congresorganisatie
pitl@amc.nl
020-56 68585
€ 40

'Casemanagement'

Het thema van ons jaarlijks AMC symposium ‘the professional in the lead’, staat in 2015 wederom in het teken van patiëntgericht werken en heeft dit keer als titel ‘casemanagement’.

Zowel de zorgvraag als de organisatie van de zorg is complexer geworden. In de reactie hierop zijn twee stromingen te onderscheiden. We zien dat specialisatie verder wordt doorgevoerd en dat er nieuwe professionals bij komen die zich vooral bezighouden met diseasemanagement. Anderzijds zien we in bestaande opleidingen nieuwe methodieken ontwikkeld worden om de professional beter voor te bereiden op de veranderende beroepspraktijk. Er zijn ook nieuwe opleidingen ontstaan zoals de opleiding tot ziekenhuisarts.

De toegenomen complexiteit en de reactie hierop van de zorgverleners leidt in de praktijk tot heel diverse vragen.
Met dit symposium hopen we met een gevarieerd programma van elkaar te leren en u te inspireren om vanuit de gedachte dat de patiënt centraal staat, de zorgregie te verbeteren.

Zoals u van ons gewend bent, is het symposium gericht op de drie kerntaken van een academisch ziekenhuis: patiëntenzorg, onderwijs/opleiding en onderzoek/wetenschap. De drie kerntaken worden ieder afzonderlijk door twee professionals behandeld.

De middag wordt afgesloten met een forumdiscussie.

Programma                              Online aanmelden