Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking

Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht
185 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

31 maart 2015
09:30 uur
Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht
Medilex
a.dewolff@medilex.nl
030 6933887
Dagprogramma € 395 en ochtend- of middagprogramma € 275

Mensen met een verstandelijke beperking hebben extra zorg en aandacht nodig wanneer ze te maken krijgen met ziekte, het naderende levenseinde, verlies en rouw. Door hun beperking kunnen zij zich niet altijd goed uiten.

Hoe maakt u het levenseinde bespreekbaar? Welke rol speelt u bij het nemen van beslissingen rondom het levenseinde? En hoe ondersteunt u uw cliënt bij het afscheid nemen van een dierbare of bewoner?

Bied mensen met een verstandelijke beperking goede ondersteuning in de laatste levensfase en bij het verwerken van verlies!

Dagvoorzitter Jolien van der Kooij, werkzaam in de uitvaartbranche, en andere deskundige sprekers zoals Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten en hospice-arts, gaan onder meer in op de volgende onderwerpen:
-Het signaleren van pijn in de zorg omtrent het levenseinde
-Ethische dilemma’s in de palliatieve fase
-Het verwerken van verlies bij mensen met een verstandelijke beperking
-Rituelen rond afscheid nemen en creatieve werkvormen rond rouw en verlies

In het ochtendprogramma wordt ingegaan op palliatieve zorg en in het middagprogramma komt u meer te weten over rouwverwerking en communicatie omtrent het levenseinde.