Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Jonge mensen met dementie: in beweging

Congrescentrum ReeHorst, Ede
221 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

17 april 2015
09:30 uur
Congrescentrum ReeHorst, Ede
Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd
0307512487
Tot en met 13 maart 2015 € 210, -, na 13 maart € 225,- . Instellingen die zijn aangesloten bij het Kenniscentrum betalen tot en met 13 maart € 199,-, daarna € 225,-

In Nederland lijden naar schatting 15.000 mensen op jonge leeftijd aan een vorm van dementie. Bij deze mensen begint het ziekteproces al ver voor hun 65e jaar. Jonge mensen met dementie vragen om zorg en zorgvoorzieningen die passen bij hun levensfase. Hun zorgbehoefte verschilt wezenlijk van die van ouderen met dementie. Tijdens dit congres staat het thema beweging centraal, zowel in figuurlijke als in letterlijke zin. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:
– de gevolgen van de transitie van AWBZ naar WMO
– de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken
– hoe ziet goede zorg voor jonge mensen met dementie er eigenlijk uit?
– het belang van een multidisciplinaire aanpak bij complex probleemgedrag
– het sociotherapeutisch leefmilieu
– zorgen voor fysieke en mentale weerbaarheid
– omgaan met intimiteit
– de zin en onzin van bewegen
– juridische zaken en arbeidsproblematiek
– de stand van zaken in Vlaanderen
– de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie en hun gezinsleden
– frontotemporale dementie
– het SPANkrachtpakket: zinvolle activiteiten