Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Geweldige zorg rond agressie

Reehorst, Ede
308 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

10 juni 2015
08:45 uur
Reehorst, Ede
Fivoor (het samenwerkingsverband van Palier, Aventurijn en FPC de Kijvelanden), Onderzoekscentrum ESPRi, Bavo Europoort (Parnassia Groep) en Stichting Sympopna
info@sympopna.nl
06 - 83191953
€ 295,00

In de maatschappij en zorginstellingen verblijven cliënten die vanuit hun psychiatrische problematiek of beperkingen relatief vaak door agressief gedrag in de problemen komen met hun omgeving en/of hun hulpverleners. In de maatschappij kunnen zij ernstige overlast veroorzaken. Ook op afdelingen in de GGz kan vijandig gedrag van cliënten jegens medepatiënten en/of personeel de behandelsrelatie ernstig verstoren. De noodzakelijke zorg komt daardoor niet of slechts moeizaam op gang.

Ondanks het (dreigende) geweld moeten hulpverleners, en ook functionarissen die de openbare orde bewaken, ‘gewapend’ zijn met de juiste kennis en vaardigheden om cliënten op effectieve, veilige en correcte wijze te kunnen bejegenen. En zorgorganisaties dienen de juiste randvoorwaarden te creëren om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

Tijdens het congres “Geweldige zorg rond agressie” wordt op een aantal innovatieve thema’s op het gebied van agressie en agressie management ingegaan. Het congres heeft uitdrukkelijk als doel om over de muren van de diverse sectoren zoals de psychiatrie, de forensische zorg, het gevangeniswezen, de zorg voor verstandelijk gehandicapten, maar ook het politiewerk heen te kijken. Patiënten die ernstig agressief gedrag vertonen, bevinden zich namelijk vaak in het grensgebied van deze sectoren. We kijken specifiek naar agressie tijdens de verschillende levensfasen. Voor agressie geldt namelijk helaas vaak: jong geleerd, oud gedaan. Ondanks het vijandige gedrag, verdienen gewelddadige cliënten namelijk ook, of misschien beter gesteld juist, geweldige zorg, zodat toekomstige agressie en onveilige situaties kunnen worden voorkomen. We hopen dat u na dit congres (nog) beter met agressie van patiënten kunt omgaan dan nu!

Voor het volledige programma en de inschrijfmodule: http://www.sympopna.nl/agr.pdf