Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Zorgen voor naar coachen dat

Oudlaan 4, Utrecht
237 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

02 juni 2015
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
€ 440,-

Onze samenleving wordt getransformeerd van een verzorgingsstaat naar een participatie-samenleving. Het uitgangspunt hierbij is dat de cliënt meer regie krijgt over zijn leven. Naast een structuurverandering vraagt dit een cultuurverandering binnen uw zorgorganisatie. Wat betekent deze transformatie voor uw werk als zorgmanager en -professional?

Q-Academy organiseert deze training voor zorgprofessionals en zorgmanagers om hun bewustwording te vergroten van de ‘mind switch’: van zorgen voor naar coachen dat. Hierdoor zijn zorgprofessionals en zorgmanagers beter in staat zich aan te passen aan de ‘nieuwe’ dienstverlening aan de cliënt. Tijdens de training staan drie elementen centraal: het vergroten van de kennis rondom de Wmo; het creëren van bewustzijn van een nieuwe rol; en het aanleren van de benodigde vaardigheden om deze nieuwe rol te vervullen.

Na afloop van de training:
Heeft u inzicht in de laatste ontwikkelen rondom de overheveling.
Bent u zich bewust van uw veranderende rol.
Krijgt u praktische handvatten om deze (nieuwe) rol te vervullen.
Werkt u met de compensatiematrix.
Maakt u inzichtelijk en meetbaar waarom u doet wat u doet bij uw cliënt.
Heeft u een praktisch handvat om de doelen van uw cliënt te beargumenteren in het zorgleefplan van de cliënt.
Kunt u het gesprek aangaan in uw interne en externe organisatie over de inzet van ondersteuning bij uw cliënt.