Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Nazorg prematuren 2016

CineMec, Ede
271 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

29 januari 2016
09:45 uur
CineMec, Ede
SCEM
adenboer@scem.nl
0345-576642
225,- / 195
In de jeugdgezondheidszorg bieden we (na)zorg aan alle kinderen. Dus ook aan prematuur geboren kinderen. Door hun vroeggeboorte vragen zij extra zorg. Daarover heeft u al veel geleerd tijdens ons vorige symposium. Maar er is nog veel meer te vertellen over de (na)zorg aan prematuren. Daarom staat dit onderwerp opnieuw in de schijnwerpers tijdens ons Symposium Nazorg Prematuren 2016!

Pluis of niet pluis?
Wat kunnen wij als JGZ doen voor prematuur geboren kinderen, en wanneer moeten wij anderen inschakelen? Dat is de kernvraag van het symposium. Het wordt steeds belangrijker dat we kijken naar wat nog ‘normaal’ is (normaliseren). Tegelijkertijd moeten we ook weten wanneer het niet pluis is: welke dingen echt door een andere professional moeten worden gezien. Hoe doen we dat?

Praktische handvatten
Het symposium biedt u allerlei praktische handvatten voor uw afwegingen en beslissingen. Denk aan:

Kennis verdiepen. Welke adviezen kunt u aan ouders geven?
Verwijsbeleid. Welke kinderen kunnen bij u blijven? En welke kinderen moet u per se verwijzen? Naar welke professional moet u dan verwijzen? En hoe weet die professional wat u al heeft gedaan?
Samenwerken. Sommige regio’s hebben prematurenpoli’s. Hier werkt de JGZ samen met tweedelijnsdisciplines. Maar dat is nog niet overal zo. Bovendien richten de prematurenpoli’s zich meestal alleen op kindjes van 0 tot 2 jaar. Hoe werkt u goed samen als er geen prematurenpoli is?
Vroegdiagnostiek. En wat gebeurt er met de prematuren na de 0-2 jaar? Waar moeten we op letten? Bijvoorbeeld op de leeftijd van 4-6 jaar op motoriekgebied.

U kunt rekenen op mooie inhoud en een verfrissende aanpak. Plus: tastbaar resultaat. Want u kunt de volgende dag direct aan de slag met de aangereikte handvatten!

Samen sterker
Het zou fantastisch zijn als álle kind- en jeugdzorgprofessionals dezelfde taal gaan spreken. Zodat het zorgtraject prettig en zorgvuldig verloopt, ook als verwijzen nodig is. Zonder dubbelingen. Zonder wachttijden. En zonder dat onderzoeken opnieuw gedaan worden. Daarop richt dit symposium zich dan ook. Met als uiteindelijk doel: de optimale ontwikkeling van elk prematuur geboren kind.

Voor een overzicht van onderwerpen en sprekers en om direct in te schrijven gaat u naar
de website