Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Intercollegiale toetsing

Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, Apeldoorn
101 Verpleegkundig experts

Details evenement

09 november 2016
13:30 uur
Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, Apeldoorn
V&VN
academie@venvn.nl
030-2919050
Basislid € 84,- / Afdelingslid € 75,- / Studentlid € 42,- / Niet-lid € 105,-

Als verpleegkundig specialist ben ik een expert op het terrein van borstkanker. Ik vind dat ik ook een rol moet vervullen als consulent, zodat ik kan worden geraadpleegd door afdelingsverpleegkundigen. Ik heb op de afdeling al een paar keer een klinische les gegeven over borstkanker of een daarmee samenhangend onderwerp. Ook heb ik een folder gemaakt waarin ik uitleg voor welke onderwerpen de afdeling mij kan bellen en hoe ik bereikbaar ben. Ondanks dat word ik nooit gebeld. Dan vraag je je af: heb ik de juiste tactiek gebruikt? Wat had ik anders (en misschien beter) kunnen doen?

In de uitwerking van de professionele standaard benadrukt V&VN het reflecteren op eigen handelen. Dat kan onder andere door intercollegiale toetsing. Toetsen van het eigen professioneel handelen staat hierin centraal. Dit handelen wordt door een toetsgroep van collega's kritisch beschouwd op basis van ervaringen en theoretische inzichten (normen, richtlijnen, theorieën en onderzoeksbevindingen). Dit leidt tot nieuwe inzichten en verbetervoorstellen. Intercollegiale toetsing is een verplichte herregistratie-eis in het Verpleegkundig Specialisten Register. De manier waarop intercollegiale toetsing plaatsvindt en de verslaglegging ervan moet voldoen aan bepaalde eisen.

Tijdens de training leer je om je intercollegiale toetsing zo in te richten dat je voldoet aan de herregistratie-eisen van het Verpleegkundig Specialisten Register. Ook wordt gerichte aandacht besteed aan het creëren van een veilig toetsingsklimaat en het geven van feedback. Lees meer: http://www.venvn.nl/Academie/Aanbod-bijeenkomsten/Intercollegiale-toetsing