Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Masteropleiding Advanced Health Informatics Practice

t/m 08-02-2018 - De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam, Amsterdam
730 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

04 februari 2016 - 08 februari 2018
09:15 uur
De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam, Amsterdam
Hogeschool Inholland
rob.doms@inholland.nl
06 127 09 899
€ 8.950 jaar 1, € 8350 jaar 2
Vergroot uw kennis van ICT binnen de zorg!
Binnen de zorg neemt ICT een steeds belangrijkere rol in. Verslaglegging en communicatie via het Elektronisch Patiëntendossier worden in een groot aantal instellingen ingevoerd en ook het verlenen van zorg op afstand met domotica en patiëntenportalen neemt een grote vlucht. Steeds meer instellingen realiseren zich dat zorg te complex is om over te laten aan ICT-ers. Tegelijk beseft men dat ICT te complex is om over te laten aan zorgprofessionals. Kortom er is behoefte aan een nieuwe schakelfunctie: de zorginformaticus of de advanced health informatics practitioner die de zorgbehoeften kan vertalen naar innovatieve ICT-oplossingen en daarbij de taal van zowel de zorgwereld als van de ICT-wereld spreekt.

De masteropleiding Advanced Health Informatics Practice van hogeschool Inholland  biedt aan zorgprofessionals verschillende mogelijkheden om een succesvolle bijdrage te kunnen leveren aan innovatieprojecten op het snijvlak van zorg en ICT.

Doelgroep
U werkt in de ICT binnen de zorg als zorginformaticus in een zorginstelling, variërend van ziekenhuizen tot gehandicaptenzorg of thuiszorg. Of u bent een externe leverancier van zorg of van informatiesystemen. U heeft een hbo werk- en denkniveau. Uw mededeelnemers werken in een soortgelijk beroep en hebben hetzelfde werk- en ervaringsniveau.

Wat leert u?
Tijdens de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice krijgt u een brede beroepsgerichte basis aangeboden op het vlak van ICT, toegesneden op zorgorganisaties en zorgprocessen. U begint met zes periodes van elk tien weken waarin u zich bekwaamt in een beroepsrol. De beroepsrollen zijn: analist, ontwerper, adviseur, implementatiespecialist, informatiemanager en projectmanager. Wat u in elke periode leert, past u direct toe door een beroepsproduct te maken dat voor uw eigen organisatie relevant is. Hiernaast bekwaamt u zich tijdens elke periode in de rol van praktijkgericht onderzoeker en professioneel master.

In de afstudeerfase werkt u twintig weken aan een innovatie- en onderzoeksproject. Dit betreft een project uit uw eigen organisatie.

Inhoudelijke modules
Vanuit de opleiding worden verschillende modules aangeboden die u helpen bij het vervullen van de verschillende beroepsrollen. Hierbij kunt u denken aan: eHealth-toepassingen in zorg en welzijn, Informatieanalyse, Organisatie en informatie, Effectief presenteren, Informatiesysteemontwerp, Databases, EPD's en andere zorginformatiesystemen, Consumer informatics, User Interface Design, Adviseren en communiceren, Implementatiemanagement, Pakketselectie, Informatiemanagement, Projectmanagement, Interoperabiliteit, Informatiearchitectuur, Informatiebeveiliging en ICT Wet- en regelgeving.

Verbinding met de praktijk
Er is een sterke verbinding tussen het leren op de onderwijsinstelling en het werken in de praktijk. Om dat te bereiken werkt u met opdrachten uit uw eigen organisatie. Voor de inschrijving zult u een intakegesprek hebben met de opdrachtgever vanuit uw eigen organisatie en de opleidingscoördinator. Doel is om vooraf de opdrachten uit de organisatie vast te stellen waarmee u in elke periode het beoogde beroepsproduct kunt realiseren. Daarnaast wordt bepaald wie uw praktijkbegeleider is. Uw praktijkbegeleider komt uit uw organisatie en heeft gemiddeld twee uur per week ruimte om u te begeleiden. De praktijkbegeleider is werkzaam op het snijvlak van zorg en ICT, bijvoorbeeld als projectmanager van de afdeling Informatie en Automatisering.

Studiebelasting
De master Advanced Health Informatics Practice is een parttime opleiding van 60 EC (European Credits, oftewel studiepunten), wat in totaal neerkomt op 1.680 uur. De studiebelasting is gemiddeld 21 uur per week. U volgt één dag per twee weken onderwijs in het OZW-gebouw aan de De Boelelaan 1109 te Amsterdam (naast het VUmc).

Resultaat
U ontvangt na volledig doorlopen van de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice en succesvolle afronding een master diploma. De opleiding is geaccrediteerd door het Nederlands Vlaamse Accreditatie Orgaan (NVAO). Na een succesvolle afronding van de opleiding bezit u de internationaal erkende mastertitel MSc.

Toelatingseisen
De toelatingseisen voor de masteropleiding AHIP zijn:

een afgeronde hbo-bacheloropleiding op het gebied van (gezondheids)zorg en/of welzijn (HSAO),
minimaal twee jaar relevante beroepservaring,
basiskennis van ICT, blijkend uit opleiding en/of ervaring,
een praktijkbegeleider voor twee uur per week,
relevante opdrachten uit de praktijk: er is sprake van een specifieke informatiebehoefte bij de zorginstelling op het snijvlak van ICT en zorg, waaraan u tijdens de duur van de opleiding tegemoet kunt komen,
twee aanbevelingen/referenties.
Indien u niet (geheel) voldoet aan de toelatingseisen, neem dan contact op met de opleidingscoördinator.