Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Doelgericht rapporteren

Djoj, Antony Duyklaan 5-7, Rotterdam
457 Verpleegkundigen, Verzorgenden

Details evenement

31 maart 2016
13:30 uur
Djoj, Antony Duyklaan 5-7, Rotterdam
V&VN
academie@venvn.nl
030-2919050
V&VN-leden € 84,- / V&VN-studentleden € 42,- / Niet-leden € 105,-

Methodisch werken als basis voor verslaglegging

‘Vaak moet ik mijn rapportages nog mondeling toelichten; dat schiet niet op'
Communicatie is, naast vakkundigheid, de kurk waarop de zorgverlening drijft. De ideale verpleegkundige beschikt over zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden om zich te kunnen verwoorden. Zij kan scherp en kernachtig formuleren, anamnesegegevens correct verwerken en verpleegdoelen en -interventies begrijpelijk formuleren. De lat ligt hoog.
Gelukkig beschikken verpleegkundigen en verzorgenden over een goede basis. Wie zich kan verplaatsen in de ander, goed observeert, methodisch werkt en de richtlijnen juist hanteert, kan ver komen. 
Rapporteren op een manier die voor cliënten en collega’s glashelder is? De bijeenkomst Doelgericht rapporteren geeft met tips en handreikingen antwoord op je leervragen. De basis voor deze training is de Richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging. Lees meer.