Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Maak de Burger Meester!

ReeHorst, Ede
234 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

16 maart 2016
09:00 uur
ReeHorst, Ede
Platform Maak de Burger Meester
030-7512487
Tot en met 10 februari 2016 € 240, – excl. btw, daarna € 260,- excl. btw.
Hoe kun je, naast het bieden van de noodzakelijke zorg, vitaliteit en leefplezier stimuleren? Tijdens dit congres maakt u kennis met Maak de Burger Meester (MBM), een kortdurend, intensief zorgaanbod, gericht op het alledaagse leven. De 65-plusser wordt ondersteund in het behouden van zijn of haar functies en/of het terugwinnen van verloren functies. Uitgangspunt hierbij is dat de burger zijn of haar doelen en wensen zélf formuleert. MBM heeft inmiddels in andere landen geleid tot toegenomen ervaren gezondheid en welbevinden, functieverbetering en minder zorgbehoefte – tot jaren na de interventie -, met als gevolg kostenbesparing. Maar uit onderzoek in Nederland blijkt dat zorgprofessionals en beleidsmakers weliswaar de wens hebben om welbevinden en leefplezier te includeren in de zorgverlening, maar niet precies weten hóe zij dit moeten doen. Daarom organiseert het Platform Maak de Burger Meester op woensdag 16 maart 2016 in congrescentrum ReeHorst te Ede een congres dat alle praktische informatie en direct toepasbare instrumenten biedt om MBM in de praktijk te implementeren. Inspirerende sprekers uit Nederland en Denemarken delen hun inzichten en ervaringen met u en gaan onder meer in op:
– Het begrip welbevinden en de betekenis hiervan voor de burger, de hulp- en zorgverlening en de welzijnsondersteuning
– De resultaten van kwalitatief onderzoek in Nederland naar deze zorgbenadering, waarbij de burger meester is
– MBM in de Deense praktijk: een gezamenlijk behandelplan, ontwikkeld door en voor (zorg)professionals in de eerste en tweede lijn, met als uitgangspunt participatie van de burger zelf
– Hoe de gemeente Ede zich door MBM heeft laten inspireren bij de vormgeving van haar eigen beleid en
– De werkwijze en resultaten van Menselijke Maat, dat zorgaanbieders en gemeenten ondersteunt bij de verbetering van het welbevinden van zorgvragers