Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Veranderingen door invoering wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg & Wet Deregulering Arbeidsrelaties

t/m 21-04-2016 - 't Hazzo, Waalre
251 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

14 - 21 april 2016
19:00 uur
't Hazzo, Waalre
Verpleeg Collectief
040 22 15271
€ 25,-

Het Verpleeg Collectief organiseert 3 voorlichtingsavonden op 14, 19 en 21 april, van 19:00 – 22:00 uur over de ontwikkelingen en de veranderingen vanwege het afschaffen van de VAR wuo en de veranderingen ten gevolge van de per 1 januari 2016 ingevoerde Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg ( de Wkkgz ).

Er komen veel vragen binnen van zzp’ers over de nieuwe kwaliteitswet en de wijze waarop zich dit verhoudt tot de nieuwe wet Deregulering Arbeidsrelaties. Dat is niet zo vreemd, want de nieuwe wetten stellen meer eisen aan zzp’ers dan voorheen het geval was.

Bezoek de website voor meer informatie / aanmelding