Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Cochrane Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals

t/m 20-05-2016 - UMC Utrecht, Van Geunsgebouw, Utrecht
274 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

19 - 20 mei 2016
09:00 uur
UMC Utrecht, Van Geunsgebouw, Utrecht
Julius Academy UMC Utrecht, Cochrane Netherlands
088-7569255
€ 495,-

Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld over welke onderzoeken en behandeling uitgevoerd moeten worden en over wel of niet doorverwijzen. Bij het nemen van een beslissing spelen meerdere factoren een rol. Allereerst is er de eigen expertise, daarnaast heeft de patiënt of cliënt een stem en hangt een en ander af van de beschikbare middelen (bijvoorbeeld geld en tijd). Om tot optimale zorg te komen, dienen beslissingen, naast deze drie factoren, ook te worden gebaseerd op wat er bekend is over een bepaalde behandeling of aandoening. Er worden continu nieuwe onderzoeken gepubliceerd. Het integreren van deze evidence uit klinisch onderzoek maakt beslissingen ‘evidence based’.

Evidence-based practice (EBP) is het expliciet en afgewogen toepassen van de resultaten van goed wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk. Inmiddels is op allerlei terreinen veel evidence in de literatuur te vinden. Deze tweedaagse cursus is gericht op het zoeken, beoordelen en toepassen van deze evidence in de dagelijkse klinische praktijk.

Doel van deze intensieve tweedaagse cursus is zorgprofessionals kennis te laten maken met EBP en ze EBP te leren toepassen in hun dagelijkse praktijk. Na afloop van de cursus is de deelnemer zelfstandig in staat tot:

- het opstellen van een goed geformuleerde, beantwoordbare vraag voor therapeutische vraagstukken;
- het opzoeken van de meest geschikte literatuur (evidence) om dergelijke vragen te beantwoorden;
- het kritisch beoordelen van de gevonden literatuur;
- het interpreteren van de resultaten van de gevonden literatuur en de toepassing ervan in de klinische praktijk of in een protocol/richtlijn.