Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Jaarlijks symposium V&VN afdeling Maatschappij & Gezondheid

Congrescentrum ReeHorst, Ede
221 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

27 mei 2016
09:00 uur
Congrescentrum ReeHorst, Ede
SCEM
scem@scem.nl
0345 - 576642
Vanaf €130
Een dag voor:
Wijkverpleegkundigen (jaarlijks congres)
Jeugdverpleegkundigen (jaarlijks JGZ-symposium)
Verpleegkundigen Openbare GezondheidsZorg (tweejaarlijks congres)
Casemanagers dementie

Veranderingen in de maatschappij hebben direct invloed op het werk van jeugdverpleegkundigen, sociaalverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie (samen: Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid). Asielzoekers uit onbekende culturen op de vlucht voor oorlog en geweld met traumatische ervaringen vragen onze zorg. Kinderen van arbeidsmigranten uit Oost Europa groeien ongezond op in caravans en tuinhuisjes. Antibioticaresistentie wordt een steeds grotere bedreiging voor de behandeling van bestaande en nieuwe infectieziekten. Meer verwarde mensen wonen thuis of leven op straat. Van ouderen en mensen met dementie wordt verwacht dat ze langer thuis (willen) blijven wonen.

Door al deze zaken verandert de visie op de gezondheidszorg: van Zorg en Ziekte, via Gedrag en Gezondheid, naar Mens en Maatschappij. Het accent ligt op het bevorderen van de zelfredzaamheid en steunende sociale netwerken, zodat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfredzame volwassenen, zodat volwassen zo veel mogelijke jaren in gezondheid kunnen leven, zodat nieuwe Nederlanders gezondheidsvaardigheden ontwikkelen passend binnen onze samenleving en zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Gemeenten krijgen meer invloed en zien wijkteams en keukentafelgesprekken als oplossing voor zorg dichtbij en direct beschikbaar. ‘Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’, is de nieuwe slogan.

Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid hebben meer vrijheid en verantwoordelijkheid om samen met de klant de zorg flexibel te regelen. Maar al deze veranderingen stellen ons ook voor nieuwe ethische vragen. Dit congres van V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezond speelt in op hoe wij zelf invloed kunnen uitoefenen op de veranderende inhoud en context van ons werk.