Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Ontwerpen van effectieve eHealth toepassingen

t/m 27-10-2016 - OZW-gebouw, Boelelaan 1109, 1081 HV, Amsterdam
293 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

01 september - 27 oktober 2016
13:30 uur
OZW-gebouw, Boelelaan 1109, 1081 HV, Amsterdam
Masteropleiding Advanced Health Informatics Practice, hogeschool Inholland
rob.doms@inholland.nl
0031 6 127 09 899
€ 900,-

Creëer toegevoegde waarde met eHealth
eHealth verandert de zorg definitief. De zorgorganisaties en zorgprofessionals staan in grote belangstelling van de tech-industrie. Met een lawine aan innovaties en nieuwe toepassingen als gevolg. Wil eHealth effectief zijn, dan dienen de patiënten/cliënten en de zorgdoelstelingen centraal te staan. De bekende ICT-ontwerpmethodieken zijn hiervoor niet toereikend. De ontwikkeling van eHealth toepassingen vraagt een andere methodologische aanpak. Deze masterclass neemt u mee in deze andere aanpak.

Met deze masterclass Ontwerpen van effectieve eHealth-toepassingen kunt u uw eigen plannen om eHealth in te voeren vertalen naar een effectief ontwerp van eHealth-toepassingen die is gebaseerd op de specifieke kenmerken van uw patiënten of cliënten, uw zorgprocessen en uw organisatie.

Doelgroep
De masterclass Ontwerpen van effectieve eHealth-toepassingen is bedoeld voor projectleiders eHealth, adviseurs eHealth, (senior-)zorgprofessionals, welzijnsprofessionals en zorgprofessionals met een eigen praktijk die concrete plannen hebben om eHealth in te voeren en zelf grip willen houden op het ontwerp van de in te voeren eHealth-toepassingen. Indien u nog geen concrete plannen hebt om eHealth in te voeren, maar u zich hierop wel wilt oriënteren, adviseren wij u om eerst de masterclass Oriënteren op eHealth te volgen.

Wat leert u?
U leert hoe u een eHealth-toepassing kunt ontwerpen met als doel een zorginhoudelijke ondersteuning van patiënten of cliënten. Bijvoorbeeld om het gedrag of de attitude van patiënten of cliënten te beïnvloeden.

Tijdens de masterclass leert u:

een eHealth-ontwerp traject te plannen volgens de CeHRes roadmap fasen
te werken met ontwerpprincipes als User Centered Design, prototyping en Persuasive Design
methoden toe te passen om de verschillende stakeholders te betrekken bij alle fases van het ontwerpproces (cocreatie)
een business case te formuleren voor de gewenste eHealth implementatie
een stakeholder- en contextanalyse uit te voeren
de behoeften en kenmerken van patiënten of cliënten in kaart te brengen en te vertalen naar persona's, gebruiksscenario's en randvoorwaarden
verschillende soorten ontwerpcriteria te formuleren
de ontwerpcriteria te vertalen naar een ontwerp van een eHealth-toepassing
een eHealth-ontwerp te evalueren

Daarnaast maakt u als eindopdracht een ontwerp van een eHealth-toepassing voor uw eigen organisatie. Indien uw eigen organisatie geen geschikte ontwerpopdracht kan verschaffen, is het mogelijk aan te sluiten bij opdrachten van organisaties uit het netwerk van de opleiding.

Resultaat
Na een succesvolle afronding van de masterclass Ontwerpen van effectieve eHealth-toepassingen ontvangt u een certificaat van Inholland Academy. Het certificaat van de masterclass Effectief ontwerpen van eHealth kan gebruikt worden om vrijstelling aan te vragen voor het onderdeel Ontwerpen van eHealth van de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice van Inholland.

Duur
Vijf middagen van 13.30-16.45 in september en oktober 2016. Houd de website in de gaten voor de juiste middagen!!