Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de vgz

t/m 05-02-2018 - Hogeschool Inholland Amsterdam
708 Verpleegkundigen

Details evenement

05 september 2016 - 05 februari 2018
09:15 uur
Hogeschool Inholland Amsterdam
Inholland Academy
academy@inholland.nl
088-4663030
€ 6.595 (exclusief literatuur ca. € 200)

Zet de volgende stap in uw carrière als verpleegkundige!
Het takenpakket van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO), huisarts en Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Om hen te ondersteunen en tegelijk het zorgniveau op peil te houden, is de functie van praktijkverpleegkundige ontstaan. Als praktijkverpleegkundige verricht u de voorselectie van problematiek voor de verpleeghuisarts/specialist ouderengeneeskunde, huisarts of AVG-arts. U voert medisch gedelegeerde taken uit en neemt een deel van de behandeling en begeleiding van patiënten over.Denk aan patiënten met Diabetes Mellitus, hart- en vaataandoeningen, benauwdheidsklachten of psychogeriatrische-/ psychopathologische problemen. U houdt spreekuur, verricht consulten en bevordert de deskundigheid van zorgteams.
Bent u momenteel werkzaam als verpleegkundige in een verpleeghuis of in de verstandelijk gehandicaptenzorg? Hebt u daarbij de ambitie om een volgende stap in uw carrière te zetten? Volg dan de vernieuwde post-hbo opleiding tot praktijkverpleegkundige!

Doelgroep: deze praktijkverpleegkundige opleiding is bestemd voor hbo-verpleegkundigen, inservice plus-opgeleide verpleegkundigen en mbo-verpleegkundigen-plus. Onder plus verstaan we verpleegkundigen met een inservice- of mbo-opleiding die door vervolgopleidingen en aantoonbare activiteiten in de verpleging het hbo werk- en denkniveau hebben verworven.

Programma: de opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de vgz biedt u uitgebreide kennis en vaardigheden voor deze functie. De functie onderscheidt zich van die van afdelingsverpleegkundige doordat u als praktijkverpleegkundige afdelingsoverstijgende taken uitvoert. De opleiding is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in samenwerking met de sectie GERION van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Zij verzorgen ook de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde. De opleiding bestaat uit zeven modulen:

 • de praktijkverpleegkundige als professional (5 dagen) 
 • zorgproblemen (6 dagen) 
 • de patiënt met Diabetes Mellitus in het verpleeghuis of in de zorgverlening aan verstandelijk gehandicapten (6 dagen) 
 • de patiënt met (risico op) hart- en vaatziekten in het verpleeghuis of in de zorgverlening aan verstandelijk gehandicapten (5 dagen) 
 • de benauwde patiënt in het verpleeghuis of in de zorgverlening aan verstandelijk gehandicapten (5 dagen) 
 • psychogeriatrie en psychopathologie in de ouderenzorg (5 dagen) 
 • leren in de praktijk en intervisietraining (12 bijeenkomsten, tijdens de overige modules) Resultaat/einddoel.

Na het afronden van de post-hbo opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de vgz bent u in staat tot het uitvoeren van taken in de onderstaande competentiegebieden:

 • zorgverlening 
 • voorlichting en educatie 
 • praktijkvoering 
 • kwaliteitszorg
 • samenwerking 
 • professionalisering

Bij succesvolle afronding ontvangt u een post-bachelor diploma van Inholland Academy.