Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Symposium Incidenten in de Patiëntenzorg

Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Amsterdam
166 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

22 september 2016
09:30 uur
Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Amsterdam
AMC Congresorganisatie
patientenzorg@amc.nl
020-5668585
€ 125,-

Dit 8e symposium in de reeks ‘Incidenten in de Patiëntenzorg’ behandelt twee thema’s. Dit jaar zijn dat in de ochtend ‘”veiligheid, onderzoek, ketenzorg en continuïteit van de zorg’ en in de middag: “Bow Tie, de tien landelijke VMS-thema’s, samenwerking met andere ziekenhuizen’. Ochtendprogramma: “Veiligheid, Onderzoek, Ketenzorg, Continuïteit van zorg” Door continu risico’s te signaleren, incidenten te analyseren, verbeteringen door te voeren en in  beleid vast te leggen, te evalueren en aan te passen kan de veiligheid van de zorg worden verbeterd. Naast veiligheid is vertrouwen  van belang. Zowel voor de patiënt als de hulpverlener. Worden calamiteiten gemeld? Hoe ‘veilig’ is het om ‘open en eerlijk’ te beschrijven wat is gebeurd? Wanneer is sprake van een calamiteit? Hoe onafhankelijk is incidentenonderzoek? Wie is ‘in de lead’ bij een incident in een zorgketen? Wat leren zorginstellingen van incidenten en leidt dit tot verbetering? Deze vragen komen aan bod in het ochtendprogramma. Middagprogramma: Bow Tie, de tien landelijke VMS-thema’s, samenwerking met andere ziekenhuizen Van het analyseren van (bijna)incidenten valt veel te leren, maar daarvoor moet wel eerst een incident optreden. Met prospectieve risico analyse worden vooraf de risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht en geformuleerd. Wanneer zich dan toch een incident voordoet kan de risico analyse gebruikt worden om na te gaan waar de maatregelen hebben gefaald. Risico analyses zijn echter complex en tijdrovend. Door gebruik te maken van voorbeelden kan dit worden vereenvoudigd. Een groep veiligheidskundigen heeft samen met hulpverleners voor de 10 VMS-thema’s één of meerdere risico analyses opgesteld die als voorbeeld kunnen dienen om de processen in de eigen instelling te beoordelen. Een aantal van deze analyses zullen worden gepresenteerd in combinatie met een incidentanalyse die betrekking heeft op het thema.