Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Ethiek in de zorgsector

t/m 28-11-2017 - Radboud UMC, Nijmegen
448 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

10 januari - 28 november 2017
13:30 uur
Radboud UMC, Nijmegen
IQ healthcare
024-3615320
5950,--

24ste editie: Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector

Op 10 januari 2017 start de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc voor de 24ste keer de Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector.

De opleiding Ethiek in de zorgsector is ontwikkeld voor hoger opgeleide managers en professionals in de zorgsector die hun deskundigheid op het gebied van de ethische aspecten van hun werk willen verbreden en verdiepen. Een zorginstelling is meer dan een bedrijf. Voor patiënten en bewoners is het een plek waar zij een toevlucht vinden. Degenen die er werken proberen om het lot van anderen te verbeteren of te verzachten. Vanuit deze gedachte is de zorgprofessional gemotiveerd om goede zorg te geven. Maar wat is ‘goede zorg’?

In de opleiding Ethiek in de Zorgsector proberen we hier een antwoord op te vinden. Voor het beantwoorden van deze vraag moet er rekening gehouden worden met verschillende belangen en verantwoordelijkheden. Binnen dit krachtenveld moeten zorgprofessionals positie bepalen. Deelnemers aan de opleiding bevestigen steeds opnieuw dat de opleiding hen leert na te denken over de ethische vragen in hun werk én mee te denken met de vraagstukken die de organisatie als geheel raken. Zij leren de discussie over morele vraagstukken te stimuleren en dragen bij aan meningsvorming en reflectie, wat bijdraagt aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg. In de opleiding maken deelnemers zich een ethische woordenschat eigen, verdiepen zich in ethische theorieën en oefenen zich in gespreksmethodieken voor moreel overleg en ethische reflectie.Theorie en praktijk zijn nauw verweven in deze opleiding en zowel micro-, meso- als macro-niveau komen aan bod.

Onderwijsstijl Ethiek in de Zorgsector heeft een eigentijdse onderwijsstijl, met behoud van klassieke elementen zoals hoorcolleges. Er is veel interactiviteit en zelfwerkzaamheid en persoonlijke feedback. Na iedere module is er toetsing. Eens in de twee jaar is er een Terugkomdag, waarop actuele thema's in het verlengde van Ethiek in de Zorgsector aan de orde komen.

Accreditatie Ethiek in de Zorgsector is geaccrediteerd als nascholing door de KNMG voor huisartsen, voor specialisten ouderengeneeskunde en leden van de NVAVG. Voor andere specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij aanmelding. Ook de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in de Zorg accrediteert Ethiek in de Zorgsector. Hetzelfde geldt voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Opzet De opleiding bestaat uit 18 lesdagen van 13.30 tot 20.30 uur, verdeeld over 3 modulen die plaatsvinden in Kasteel Heyendael, Geert Grooteplein 9 te Nijmegen. Module 1 gaat over ethische vragen rond begin en einde van het leven, de hoofddocente is drs. Janske Hermens (10 en 24 jan, 14 feb, 7 en 21 maart en 4 april) Module 2 gaat over zorg en kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen, de hoofddocenten zijn dr. Gert Olthuis en dr. Inge van Nistelrooij (2, 16 en 30 mei en 13 en 20 juni en 4 juli) Module 3 gaat over ethische problemen in beleid en management van de zorg, hoofddocenten zijn dr. Hans van Dartel en dr. Frouk Weidema ( 5 en 19 sept, 3 en 31 okt, 14 en 28 nov )

Een Raad van Advies bestaand uit vertegenwoordigers van het afnemend veld bewaakt de kwaliteit van de opleiding en de afstemming met de diverse doelgroepen. Contact: drs Simone Naber, onderwijscoördinator van Ethiek in de Zorgsector, email: Simone.Naber@radboudumc.nl tel. 024 – 3613359 Website: www.ethiekindezorgsector.nl Twitter: @EthiekidZorgsec LinkedIn groep: Ethiek in de Zorgsector