Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Euthanasie: Jouw rol en verantwoordelijkheden

Centrum Djoj, Antony Duyklaan 5-7, Rotterdam
94 Verpleegkundigen, Verzorgenden

Details evenement

30 januari 2017
13:30 uur
Centrum Djoj, Antony Duyklaan 5-7, Rotterdam
V&VN
academie@venvn.nl
030-2919050
Basislid € 84,- / Studentlid € 42,- / Niet-lid € 105,-

Wat mag en kan jij als verpleegkundige of verzorgende doen?

Bij een 76-jarige man is de ziekte van Alzheimer vastgesteld. De patiënt herkent op sommige momenten niet meer zijn eigen kind, kan niet meer op woorden komen tijdens een gesprek, raakt de draad van een gesprek kwijt, kan niet meer goed schrijven en verdwaalt. Het besef dat hij een onbehandelbare, progressieve neurologische ziekte heeft, met het zekere vooruitzicht van een nog verdergaande lichamelijke en geestelijke aftakeling, veroorzaakt bij de patiënt een grote lijdensdruk, die alleen maar toeneemt. Hij heeft de ziekte gedurende jaren van zeer nabij meegemaakt bij verschillende directe familieleden en kan daarom de gevolgen goed bevatten. Door zijn ziekte wordt hij beperkt in zijn vrijheid, omdat hij steeds meer afhankelijk wordt van anderen. Het vooruitzicht dat hij op termijn het vermogen alledaagse handelingen uit te voeren gaat verliezen en hij met wassen, aankleden en eten moet worden geholpen, is voor hem een mensonterende en ondraaglijke gedachte. De patiënt is (nog) beslissing bekwaam en vraagt aan zijn huisarts om euthanasie. Hij bespreekt zijn verzoek ook met de wijkverpleegkundige.

Euthanasie is een vorm van actieve levensbeëindiging. Het aantal patiënten waarbij euthanasie wordt uitgevoerd neemt de laatste jaren toe. In 2006 kwamen er ruim 1.900 meldingen binnen bij de Regionale Toetsingscommissies. In 2011 lag dit op 3.695, in 2012 op 4.188 en in 2013 waren dit er 4.829. De kans dat je als verpleegkundige of verzorgende te maken krijgt met euthanasie wordt dus steeds groter. Daarom is het van belang dat je op de hoogte bent van je eigen rol binnen dit proces en van wat je wel en niet mag doen. Lees meer: http://www.venvn.nl/Academie/Euthanasie-Jouw-rol-en-verantwoordelijkheden.