Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Verpleegkundig tuchtrecht

V&VN, Churchilllaan 11, Utrecht
185 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts

Details evenement

10 april 2017
13:30 uur
V&VN, Churchilllaan 11, Utrecht
V&VN
academie@venvn.nl
030-2919050
Basislid € 84,- / Studentlid € 42,- / Niet-lid € 105,-

Leren van tuchtrechtklachten en uitspraken

Verpleegkundige Ans de Braa maakt een vervelende fout met het geven van medicatie. Ze geeft per ongeluk een dubbele dosering IV medicatie aan een patiënt met hartfalen. Door deze fout nemen de gezondheidsproblemen van de patiënt in ernstige mate toe. Gelukkig herstellen deze problemen na een opname op de Intensive Care.

De familie van de patiënt neemt het voorval toch hoog op en dient een klacht in bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Ans haar verweer luidt dat ze alle dubbele checks had laten uitvoeren en heeft uitgevoerd, voordat de toediening van de IV medicatie plaatsvond. Ook geeft ze aan dat het erg hectisch was op de afdeling. Toch zag ze de dubbele dosering IV medicatie over het hoofd.

Ans wordt nadat het vooronderzoek is gedaan door het tuchtcollege ter zitting opgeroepen. Als verpleegkundige of verpleegkundig specialist val je onder de BIG-wetgeving. Een onderdeel van de wet BIG is het tuchtrecht. Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de zorg te bevorderen en te bewaken. Jaarlijks worden er tussen de 100 en 150 klachten tegen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ingediend bij de regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Ongeveer 15% tot 20% van deze klachten leiden tot een maatregel tegen een verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Sinds juli 2012 worden berispingen en schorsingen, naast doorhaling, ook in het BIG-register openbaar gemaakt. De laatste jaren is een lichte toename te zien van het aantal klachten bij de tuchtcolleges. Weet jij dat je onder het tuchtrecht valt van de wet BIG, maar niet wat het exact inhoudt op het moment dat je met een tuchtrechtklacht te maken krijgt? Of wil je weten hoe de afgelopen 15 jaar de beroepsnormen voor de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen beïnvloed zijn door de tuchtrechtuitspraken van tuchtcolleges? Kom dan naar deze vakbijeenkomst. Lees meer: http://www.venvn.nl/Academie/Aanbod-bijeenkomsten/Verpleegkundig-tuchtrecht.