Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Agenda

Het verpleeghuiscongres

De Reehorst, Ede
846 Verpleegkundigen, Verpleegkundig experts, Verzorgenden

Details evenement

18 oktober 2013
09:00 uur
De Reehorst, Ede
Reed Business Events

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau wonen er ruim 100.000 mensen in een verzorgingshuis en ruim 50.000 in een verpleeghuis. Er zijn ongeveer 1.700 verzorgings- en verpleeghuizen in ons land. Het is de verwachting dat door ontwikkelingen in de sector de zorgzwaarte van bewoners toe zal nemen, waarbij nadruk komt te liggen op mensen met een psychogeriatrisch beeld (met name dementie). Aangezien niet alle ouderen door hun gezondheidstoestand in staat zijn langer zelfstandig thuis te blijven wonen, blijven verpleeghuizen nodig.

Voor verpleegkundigen wordt het steeds ingewikkelder om goede patiëntenzorg te bieden. Veranderingen in het beleid en diverse bezuinigingen betekenen een hogere werkdruk en nieuwe, ingewikkelde taken. Goede zorg bieden wordt een enorme uitdaging want er is steeds minder geld en mensen hebben steeds intensievere zorg nodig. Het aantal mensen met dementie neemt bijvoorbeeld flink toe.

Vandaar dat op het Verpleeghuiscongres verpleegkundigen leren hoe ze mensen de beste zorg kunnen geven en tegelijk hun werkdruk verlichten. Na een bezoek aan dit congres kan je:

  • Meer tijd besteden aan het persoonlijke contact met bewoners 
  • Succesvoller samenwerken met mantelzorgers 
  • Betere palliatieve zorg bieden 
  • Medicatieveiligheid verbeteren 
  • E-health zo goed mogelijk toepassen 
  •  Zelf meer op adem komen door een lagere werkdruk