Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Literatuur bij: Autonomie versus zorgplicht in de ggz.

Door: Polle Henkelman. TvZ Tijdschrift voor verpleegkundig experts jrg.123, nr 5/2013.

Appelo, M. en J. Fokkink (2007). Gewoon doen met opgenomen patiënten. Vakblad Sociale Psychiatrie, nummer 82, jaargang 26.

Bovenkamp, H.M. van de en M.J. Trappenburg (2008). Niet alleen de cliënt centraal. Over familieleden in de geestelijke gezondheidszorg. Rotterdam:  iBMG.

Ministerie van VWS (2012). Bestuurlijk Akkoord Toekomst Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2013 – 2014. Rapport VWS 18-06-2012.

Ootes, S.T.C. (2012). Being in place: Citizenship in long-term mental healthcare. Academisch proefschrift. Universiteit van Amsterdam, Medische Faculteit.

PSY (2008). Psychiatrie is te lang een reservaat geweest. Interview Aartjan Beekman, nr. 3, 17-20.

Theunissen, J.R., Kikkert, M.J., Duurkoop, W.R.A. e.a. (2008). Vermaatschappelijking van de chronische patiënt in de grote stad. Amsterdam, ggzingeest/Arkin.

Tielens J. & M. Verster (2010). Bemoeizorg. Utrecht: De Tijdstroom.

Zee, P. van der (1997). Autonomie van de psychiatrische patiënt.SP, Vakblad voor Sociale Psychiatrie, nr. 48.

Widdershoven G. (2000). Ethiek in de kliniek. Maastricht: Boom.

Esther Heeswijk van

Of registreer je om te kunnen reageren.