Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Het verpleegkundig onderwijs

Technologie in de zorg
pdf bestand 2012, 5-42

Opleiding praktijkondersteuning ouderenzorg
pdf bestand 2012, 2-54

Beelden van hbo-studenten over werken in het verpleeghuis
pdf bestand 2012, 1-35

Lectoren aan het woord
pdf bestand 2012, 1-15

Toekomst lectoraten ongewis?
pdf bestand 2012, 1-10

Beter voorbereid op stage?  
pdf bestand 2011, 6-30

 

Praktijkgericht methodiekonderwijs  
pdf bestand 2011, 5-42

 

Lectoraat Psychogeriatrie: meer hbo-verpleegkundigen in dementiezorg  
pdf bestand 2011, 4-61

 

Contouren voor ethiekonderwijs aan verpleegkundigen  
pdf bestand 2011, 4-40

 

Supervisie als begeleidingsvorm bij studenten verpleegkunde  
pdf bestand 2011, 3-54

 

Ontwikkeling verpleegkundige kennis stagneert  
pdf bestand 2011, 3-44

 

Empowerment en het magneetconcept: twee kanten van dezelfde medaille  
pdf bestand 2011, 1-54

 

Fijn werk, maar niet zo beste voorwaarden  
2010, 11-12-29.

 

Ervaring opdoen, doorleren en spcialiseren  
2010, 11-12-26.

 

Stagiair vaak volwaardige arbeidskracht  
2010, 10-26.

 

Opleidingen casemanagement  
2010, 9-24.

 

Instroom in de opleidingen tot verpleegkundige  
2010, 7-8-18.pdf

 

Veel bij- en nascholing in de verpleging en verzorging  
2010, 4-24.

 

HBO-V Technische leerroute in honours programma  
2009, 11-12-22.

 

De ontwikkeling van een minor high care  
2009, 11-12-20.

 

HBO-V's varen nieuwe koers  
2009, 11-12-12.

 

Geestelijke gezondheidszorg niet populair bij studenten  
2009, 1-20.

 

Kennis Over-Bruggen
Voorbereiding van stagiares op de praktijk  
2008, 11-12-40.

 

'Hoger opgeleiden beter inzetten'  
2008, 10-22.

 

Gekwalificeerd voor de praktijk?  
2008, 10-12.

 

Kiezen voor de verpleging of niet  
2008, 9-24.pdf

 

De staat van het verpleegkundig onderwijs  
2007 5-12 De staat van het verpleegkundig onderwijs .

 

Verpleegkundige Masteropleidingen Academie Gezondheidszorg Utrecht  
2007 5-16 Verpleegkundige Masteropleidingen.

 

Brede kwalificatie opleidingen in het geding  
2007 11 12-20 Brede kwalificatie opleidingen in het geding.pdf

 

De Lecturer Practitioner  
2006 4-12 De Lecturer Practitioner.

 

Reflectie op de praktijk  
2005 12-36 Reflectie op de praktijk.

 

'Ook de Vlaamse verpleegkundige opleidingen zijn in beweging'  
2004 7 8-38 Vlaamse verpleegkundige opleidingen.

 

Interview met Suze Holband, voorzitter van de Algemene Bond van Verpleegkundigen in Suriname over de verpleging in haar land  
 2004 12-28 Suze Holband.pdf