Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Positionering beroepsgroep

Meetinstrument ‘Verpleegkundige Standaard’
pdf bestand 2012, 6-56

Het belang van care in de wijkzorg
pdf bestand 2012, 6-47

Nieuw profiel Zorgkundige niet toekomstbestendig (opinie)
pdf bestand 2012, 5-38

Reactie van V&VN op de opinie ‘Nieuw profiel Zorgkundige niet toekomstbestendig’
pdf bestand 2012, 5-40

Taakherschikking anno 2012
pdf bestand 2012, 5-16

Van onbevoegd handelen naar taakherschikking
pdf bestand 2012, 5-12

Ggz-verpleegkunde in 2020
pdf bestand 2012, 2-21

’Weg uit oude patronen’
pdf bestand 2012, 2-18

Duidelijker onderscheid niveaus 4 en 5
pdf bestand 2012, 2-12

Beelden van hbo-studenten over werken in het verpleeghuis
pdf bestand 2012, 1-35

Hoogopgeleide verpleegkundigen nodig
pdf bestand 2012, 1-23

50-plussers in de zorg: loopbaanbegeleiding en maatwerk
pdf bestand 2011, 5-28

 

De verpleegkundige specialisten zijn er klaar voor

pdf bestand 2011, 5-23

 

'We zijn niet achter onze bureaus gaan zitten'

Toekomst visie op het beroep verpleegkundige

pdf bestand 2011, 5-18

 

Op weg naar een nieuw beroepsprofiel

pdf bestand 2011, 5-12

 

Ontwikkeling verpleegkundige kennis stagneert

pdf bestand 2011, 3-44

 

De schouders eronder: werken aan een proactief team

pdf bestand 2011, 2-40 za

 

Verpleegkundig specialist: verarming voor de beroepsgroep

pdf bestand 2011, 1-34

 

De invloed van leiderschapsstijl (onderzoeksbespreking)

2010, 7-8-63.pdf

 

Vergrijzing van medewerkers

2010, 7-8-25.

 

Verpleegkundigen zijn tevreden en gedreven

2010, 7-8-22.

 

De collega's in 2025

2010, 7-8-21.

 

Instroom in de opleidingen tot verpleegkundige

2010, 7-8-18.

 

Verpleegkunde, een beroep om trots op te zijn

2010,7-8-12.

 

Morele problemen in de verpleging en verzorging

2010, 6-17.

 

Toename van dilemma's bij verpleegkundigen en verzorgenden

2010, 6-14.

 

Heft in eigen handen

2010, 6-10.

 

Verpleegkundigen en verzorgenden met plezier naar het werk

2010, 5-28.

 

'We maken zelf het verschil'

Interview met Sabine Uitslag, verpleegkundige en verplegingswetenschapper, lid van de Tweede Kamer voor het CDA 

2010, 5-18.

 

Verpleegkundigen moeten hun professionele ruimte opeisen

2010, 5-16.

 

Politieke partijen over de zorg

2010, 5-12.

 

Op zoek naar een basis voor compassie

2010, 2-44.

 

De comeback van de wijkverpleegkundige

2009, 11-12, 10.

 

Plaatsen van een nasojejunumvoedingssonde(onderzoeksbespreking) 

2009, 6-38.

 

Seksuele betrekking binnen hulpverleningsrelatie volstrekt ontoelaatbaar (tuchtrechtuitspraak) 

2009, 5-32.

 

Presentie in een academisch ziekenhuis

2009, 4-44.

 

Ten onrechte diagnose gesteld bij acute zorgvraag(tuchtrechtuitspraak)

2009, 3-32.

 

Skilled Companionship

2009, 3-28.

 

Dilemma's doorbreken

2009, 3-12.

 

Maatregel voor afgeven verklaring teniet gedaan(tuchtrechtuitspraak)

2009, 2-30.

 

'Menslievende profesionaliteit doet aan perspectiefwisseling' 

Interview met Annelies van Heijst

2009, 2-20.

 

Tekortschietende controle bij inbrengen maagsonde(tuchtrechtuitspraak)

2009, 1-34.

 

Ambulancebroeder handelde onprofessioneel(tuchtrechtuitspraak)

2008, 11-12-44.

 

Grens tussen functionele en emotionele betrokkenheid overschreden

Tuchtrechtuitspraak

2008, 9-32.

 

Professional in de zorg 

Interview met drie hbo-verpleegkundigen

2008, 9-26.

 

'Zorginstellingen hebben met verpleegkundigen en verzorgenden goud in handen'

Interview met Rob van der Peet

2008, 9-18 zf.

 

Voorbij service en klachtgericht

2008, 7 8-12.

 

Klacht over afgegeven verklaring gegrond verklaard

Tuchtrechtuitspraak

2008, 5-36.

 

De verpleegkundige als gedragstherapeutisch medewerker

2008, 4-38.

 

Klacht van gedetineerde niet professioneel behandeld

2008, 3-36.

 

NP's en PA's verbeteren kwalliteit van zorg 

2008, 1-31.

 

Opening kwaliteitsregister dichtbij

2007 1-14 Opening kwaliteitsregister dichtbij.

 

ABC van het Kwaliteitsregister

2007 1-10 2007 ABC van het Kwaliteitsregister.

 

De presentiebenadering

Pleidooi voor aandacht en vertrouwen in de zorg

2006 11 12-24 De presentiebenadering.

 

Belgische verpleegkundigen zijn trots op hun beroep

2006 7 8-53 Belgische verpleegkundigen zijn trots op hun beroep.

 

'Het beroep goed op de kaart zetten'

Pauline Meurs over wenselijke structurering van het verpleegkundig beroep.

2006 5-26 Het beroep goed op de kaart zetten.

 

'De maatschappelijke waarde van de beroepsgroep zichtbaar maken'

Marjan Kaljouw, voorzitter AVVV, over haar ambities en missie.

2006 1-16 De maatschappelijke waarde van de beroepsgroep zichtbaar maken.pdf

 

Werner optimistisch over positie verpleegkundigen en verzorgenden

2004 1-28 Jos Werner..lnk.