Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Handreiking Palliatieve Zorg voor niet-westerse allochtonen

Het Nivel heeft de handreiking Palliatieve Zorg gepubliceerd. De handleiding richt zich op mensen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Arubaanse of Antilliaanse achtergrond.

In de palliatieve zorg voor niet-westerse allochtonen wordt volgens het NIVEL nog niet vanzelfsprekend rekening gehouden met hun etnische achtergrond, en opvattingen en gebruiken uit hun cultuur. De vaak grote rol van de familie, taalproblemen, andere zorgopvattingen en gebruiken stellen zorgverleners voor de vraag hoe zij palliatieve zorg bij mensen uit andere culturen moeten vormgeven.

 

Schaamte

Door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere symptomen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard, proberen zorgverleners het lijden van een patiënt te verlichten. Belangrijk is dat de zorg aansluit bij de cultuur van patiënt en familie. Bij mensen uit niet-westerse culturen zijn bijvoorbeeld problemen als obstipatie, delier en depressie soms met nog meer schaamte omgeven en vaak nog moeilijker bespreekbaar dan bij mensen met een westerse achtergrond.

 

Richtlijnen

De bestaande richtlijnen van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) houden nog geen rekening met de specifieke behoeften van deze groep. Met subsidie van ZonMw deden onderzoekers van het NIVEL in samenwerking met IKNL en Pharos onderzoek naar de opvattingen en gebruiken van mensen met een niet-westerse achtergrond over de behandeling van pijn, braken en misselijkheid, obstipatie, depressie en delier in de palliatieve fase.

 

Auteur: TvZ - Annelies Vermeulen

Bron: Nivel

TvVOnline redactie

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.