Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Richtlijn palliatieve sedatie goed gevolgd

De KNMG-richtlijn palliatieve sedatie, waarin ook de rol van de verpleegkundige wordt beschreven, wordt door artsen grotendeels gevolgd.
richtlijn_palliatieve_sedatie_verpleegkundigen

Dit blijkt uit onderzoek onder ruim zeshonderd artsen uitgevoerd door het Erasmus Medisch Centrum, VU Medisch Centrum en het UMC Groningen. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

 

Midazolam in plaats van morfine
De meest genoemde indicaties om palliatieve sedatie toe te passen waren benauwdheid, pijn en lichamelijke uitputting. Een overgrote meerderheid van de artsen (92%) gebruikt  midazolam voor sedatie, het middel van eerste keuze. Voorheen werd morfine nog wel eens ten onrechte als sedatief middel ingezet.

 

Communicatie
Een aandachtspunt is de druk die artsen soms ervaren vanuit patiënten en naasten om te starten met sedatie: 14 procent voelde zich onder druk gezet . Ook noemde 41 procent van de artsen het mogelijk levensbekortend effect van continue sedatie. Ondanks het over het algemeen positieve beeld leek de communicatie tussen artsen, patiënten en naasten over continue sedatie aan het levenseinde verbeterd te kunnen worden.

 

Verpleegkundigen

De richtlijn Palliatieve sedatie werd in 2005 uitgebracht en geactualiseerd in 2009. De richtlijn vermeldt ook wat de betrokkenheid van de verpleegkundige bij palliatieve sedatie zou moeten zijn. Volgens de richtlijn hebben verpleegkundigen een belangrijke taak bij het leveren van input voor het stellen van de indicatie, het inschatten of aan de voorwaarden is voldaan en bij de uitvoering van palliatieve sedatie. Ook geeft de richtlijn aanwijzingen voor de samenwerking tussen arts en verpleegkundige bij palliatieve sedatie.

 

Deskundigheid

'Verpleegkundigen zijn veelal degenen die palliatieve sedaties uitvoeren,' zegt Thirza Olden, voorzitter V&VN Palliatieve Verpleegkunde.'Van belang is een goede deskundigheid van verpleegkundigen. De zorg voor gesedeerde patiënten omvat meer dan het toedienen van subcutane middelen, meestal via een pomp. Het vereist specifieke kennis en kunde omtrent dosering en werking van gebruikte sedativa en beoordeling van de mate van sedatie. Het verplegen van geseerde patiënten en ondersteuning van naasten is ook onderdeel van deze zorg.'

Opleidingstraject
V&VN Palliatieve Verpleegkunde werkt momenteel aan een opleidingstraject en een specialistisch competentieprofiel voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg en goede multidiscipliaire samenwerking met andere professionals. Het competentieprofiel wordt op 7 juni gepresenteerd, op het jaarcongres van V&VN Palliatieve Verpleegkunde.

 

Bron: KNMG / Nursing

Auteur: redactie TvZ

TvVOnline redactie

Eén reactie

  • no-profile-image

    Paul

    Het is een grote winst dat de uitvoering van palliatieve sedatie nu meer conform de richtlijnen wordt uitgevoerd. Ik onderschrijf de opmerkingen terzake van Thirza Olden, namens V&VN Palliatieve Verpleegkunde. Helaas kom ik in de praktijk nog regelmatig problemen tegen met betrekking tot de besluitvorming. Patiënten en naasten worden niet altijd voldoende en volledig voorgelicht en meer dan eens wordt palliatieve sedatie vroegtijdig ingezet. Dan is er sprake van een langere levensverwachting en/of de afwezigheid van refractaire symptomen. Ook komt hetvoor dat de patiënt te diep wordt gesedeerd, terwijl de richtlijn uitgaat van proportionele sedatie, dus een diepte van sedatie die de patiënt comfort biedt. Er is naar mijn idee nog veel te verbeteren. Een multidisciplinaire aanpak, ook in de besluitvorming, kan daar al toe leiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.