Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Verontwaardiging over afschaffen tolkenvergoeding

De plannen van het kabinet om een eind te maken aan de vergoeding van tolk- en vertaaldiensten in de zorg, baart diverse partijen grote zorgen.
afschaffen tolkenvergoeding zorg

foto: www.tvcn.nl 

 

'Patiënten/cliënten (of hun vertegenwoordigers) zijn zelf verantwoordelijk voor het machtig zijn van de Nederlandse taal. Een regeling vanuit de Rijksoverheid om tolk- en vertaaldiensten in de zorg te vergoeden past daar niet bij en daarom stoppen wij deze per 1 januari 2012,' zo schreven Schippers en Veldhuijzen van Zanten bij het aanbieden van hun Landelijke nota gezondheidsbeleid waarin zij een bezuiniging van 220 miljoen op VWS-subsidies aankondigden.

 

WGBO

Diverse organisaties en deskundigen waaronder Mikado, kenniscentrum voor interculturele zorg, waarschuwen dat dit in strijd is met de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Deze stelt dat de zorgverleners de verantwoordelijkheid hebben om op heldere wijze met de patiënt te communiceren over zijn diagnose en behandeling en zich ervan te vergewissen dat de patiënt de informatie en opties die hij heeft ook begrijpt.

 

Veldnormen 

Verder maken zij zich zorgen over het inzetten van naasten en verwanten als tolk, wat volgens Mikado in strijd is met de veldnormen over de inzet van tolken die door VWS en de Inspectie voor de gezondheidszorg zijn opgesteld. Uit onderzoek onder leiding van de Universiteit Utrecht in 5 Europese landen, zou zijn gebleken dat communicatieproblemen er de oorzaak van zijn dat veel immigranten slechte toegang tot de zorg hebben, niet de juiste zorg krijgen of behandelingen soms niet krijgen. Naasten of verwanten die als tolk optreden, niet zelden kinderen, kunnen of willen de boodschap niet altijd goed overbrengen en ervaren het tolken soms als een zware belasting.

 

Toegankelijkheid

Ludwien Meeuwesen, hoofddocent algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, was projectleider van een Europees project om de communicatie met anderstalige patiënten en cliënten te verbeteren. Zij schreef samen met twee andere deskundigen een brief aan minister Schippers waarin zij wijzen op de wettelijke verantwoordelijkheid van zorgverleners om in begrijpelijke taal te communiceren met de patiënt en waarin ze beschijven wat de gevolgen van deze maatregel zijn voor de toegankelijkheid van de zorg.

 

In 2010 hebben zorginstellingen 185.000 maal een professionele tolk ingeschakeld voor 152.000 tolkuren, zo blijkt uit cijfers van het Tolk en Vertaalcentrum Nederland. De GGZ, jeugdzorg, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg maken het meest gebruik van tolken.

 

Zie ook:

 

 

Redactie TvZ

TvVOnline redactie

3 reacties

 • no-profile-image

  GdeB

  Ik ben het helemaal met JW eens. Iedereen heeft een eigen verantwoording, ook mensen die geen Nederlands spreken. Haal ze uit de slachtofferrol en leg de kosten van een prof. tolk bij hen. Alleen op die manier wordt het voor deze mensen lonend om Nederlands (Engels, Duits of evt. Frans mag ook) te leren. Zachte heelmeesters maken nu eenmaal stinkende wonden.

 • no-profile-image

  JW

  @ A.Coenen; ik ben het met uw verhaal grotendeels eens en zeker met het gedeelte waar u beschrijft hoe Nederlanders zich in het buitenland moeten redden. Met proberen de taal te spreken, met een lidmaatschap van de ANWB die hulp kan bieden, met een repatriëringmogelijkheid, kortom; wij regelen het zelf. En dat mag van de inwoners van Nederland die de taal niet spreken of de bezoekers die in ons land hulp nodig hebben ook verwacht worden. Een tolk inroepen is prima, maar niet gratis door de Nederlandse belastingbetaler betaald. Een werkgever van een buitenlandse werknemer kan het ook betalen, reizigers door hun reisverzekering, er zijn legio oplossingen te bedenken.

  En de AWBZ wordt mede door de fraude nu drastisch beperkt, ook terecht.

 • no-profile-image

  A.Coenen

  Ik vind het ongelofelijk hoe de zorg steeds meer uitgekleed wordt. In plaats van eens te kijken naar waar écht bezuinigd zou kunnen worden ; zoals bijv het kostenopslurpende orgaan het CIZ, of de vaak te grote en dure overheadkosten management etc; welke steeds `geweldige plannen´bedenken maar die dan ten koste van de mensen op de werkvloer gaat of zoals de ongelofelijke kwalijke zaak van fraude welk door zgn hulporganisaties worden gedaan. doordat het steeds ondoorzichtiger( lees onbegrijpelijker ) wordt voor de hulpverlener aan het bed en door de mensen die hulp moeten krijgen waar en hoe het geld besteed wordt; is het vlgs mij veel gemakkelijker om te frauderen; foute declaraties in te dienen etc. Het is allemaal te groot en te log door alle samenvoegingen van de thuiszorgorganisaties . Hierdoor komen belangrijke hulp/ondersteuningen van bijv de tolken in het gedrang. Wanneer jezelf in het buitenland bent ; en gelukkig spreken wij nederlanders nogal een mondje buiten de grens en kunnen we ons vaak redelijk redden met ons school Engels of Frans; is het toch erg angstig wanneer je én ziek bent 'en over iets moet beslissen waarbij je géén idee hebt waarover het gaat behalve dat het jouw gezondheid en misschien wel je leven gaat!!

Of registreer je om te kunnen reageren.