Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Goede dementiezorg hangt af van tien succesfactoren

Niet alleen een goede personeelsbezetting of kleinschalige woonvormen, maar ook een heldere beleidsvisie en erkenning voor de zorgprofessional zijn belangrijk voor het succes van woonvoorzieningen voor dementerenden.
ouderen

Dat blijkt uit de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut, die in opdracht van het Ministerie van VWS wordt uitgevoerd. In totaal zijn er tien succesfactoren, waarvan er vijf absoluut noodzakelijk zijn. De eerste voorwaarde is de aanwezigheid van een duidelijke visie die consequent wordt uitgedragen. Zowel de zorg voor de bewoners als het personeels- en familiebeleid moeten hiermee in lijn zijn.


Ontwikkeling beleid
De tweede voorwaarde is een goede leidinggevende die steunt en stuurt, de verzorgenden ruimte geeft en een schakel vormt tussen de verzorgenden en het management. De verzorgenden moeten erkend worden als professional en de gelegenheid krijgen om mee te denken over de ontwikkeling van nieuw beleid.


Personeelsbezetting
Verzorgenden moeten ook het gevoel hebben dat ze voldoende tijd hebben om goede zorg te kunnen bieden. Dat heeft niet alleen te maken met de personeelsbezetting. Zelf je werk kunnen indelen en erop kunnen rekenen dat er extra hulp wordt ingezet in uitzonderlijke situaties zijn even belangrijk.


Sfeer
Een prettige sfeer onder professionals is de vijfde voorwaarde, waardering van elkaars talenten en acceptatie van tekortkomingen hoort daarbij, maar minstens even belangrijk is de betrokkenheid bij bewoners en openheid naar familieleden.


Auteur: TvZ - Annelies Vermeulen
Bron: Trimbos

TvVOnline redactie

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.