Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

NZa: Meer psychische zorg dicht bij huis

Basis-ggz dicht bij huis moet generalistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) gaan bieden. Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Schippers van VWS.
stoelen_sxchu_soaronski

 

Het Advies Basis GGZ’ adviseert een simpel bekostigingssysteem met vrije prijzen voor de basis-ggz. Dit moet ervoor gaan zorgen dat patiënten met psychische problemen minder vaak in de dure tweedelijns-ggz terechtkomen.

 

Huisartsenpraktijk
Voor een goed functionerende basis-ggz is het nodig dat de ondersteuning van de huisarts wordt versterkt, zo adviseert de NZa. De zorgautoriteit constateert dat er nu te weinig gebruik gemaakt wordt van de POH-GGZ-regeling. Dat komt onder andere omdat deze regeling van tijdelijke aard is. De ondersteuner (POH) doet de screening, beoordeelt diagnostiek, geeft psycho-educatie en korte behandelingen. Ook preventie behoort tot de taken van de ggz-ondersteuner, die volgens het advies een vaste positie moet krijgen in de huisartsenpraktijk.

 

V&VN

Didier Rammers, voorzitter van V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV) ziet in dit advies mogelijkheden voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. 'Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen kunnen weer integraal hun vak uitoefenen. In het advies worden zeven functies omschreven, die in de basis-ggz hun plek krijgen. Aan de ‘voorkant’ gaat het om een bredere ondersteuning van de huisarts bij triage en kortdurende behandeling. Er komt ook ruimte om mensen die in behandeling zijn geweest bij de specialistische ggz snel weer op te vangen in de eerstelijn. Daarnaast biedt de basis-ggz opties voor zorgcoördinatie en openbare ggz.'

 

Bron: V&VN/NZa

TvVOnline redactie

Eén reactie

  • no-profile-image

    jos

    Ik ben jos en hen het syndroom van korsakov, Ik woon nu 2 jaar in een beschermde woonvorm in Wormerveer. Naar mijns inziens kan ik thuis wonen met ambulante begeleiding...

Of registreer je om te kunnen reageren.