Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

'Medicijncontrole apothekers ondermaats'

De veiligheid van patiënten is in gevaar doordat apothekers niet altijd goed controleren of medicijnen die ze meegeven wel geschikt zijn. Apothekersorganisatie KNMP trekt daarom aan de bel bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het ministerie van VWS.
medicijncontrole_Koen Suyk ANP

Het komt in Nederland helaas voor dat mensen onnodig in het ziekenhuis belanden door onjuist medicijngebruik. Dat wordt vooral veroorzaakt door vergissingen of lacunes bij overdracht van de medicatiegegevens als een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis of na ontslag weer thuis komt.

 

Vergoeding

De apotheek controleert normaal gesproken het medicijngebruik en ziet er onder meer op toe dat patiënten geen medicijnen krijgen die niet met elkaar samengaan. Dit valt voor de patiënt onder verzekerde zorg. Maar zorgverzekeraars geven apothekers hier sinds begin dit jaar geen vergoeding meer voor. Apothekers moeten deze begeleiding van patiënten nu uit eigen zak betalen en dat is voor hen niet vol te houden, aldus de KNMP. Daarom schieten controles erbij in.

 

Zorgelijk

De KNMP maakt zich ernstig zorgen over de gezondheidsrisico's voor de patiënt. Een recent onderzoek van NIVEL bevestigt dat het voor apothekers en huisartsen niet altijd duidelijk is of medicatie na ontslag uit het ziekenhuis bewust is gewijzigd of dat men bijvoorbeeld is vergeten een middel terug op het medicatieoverzicht te zetten. Eén van de aanbevelingen van het rapport is dan ook om de communicatie tussen medisch specialist, huisarts en apotheker te verbeteren. Ander onderzoek zou uitwijzen dat jaarlijks honderden mensen onnodig in het ziekenhuis belanden door dit soort medicatiefouten. Sommige patiënten overleven het zelfs niet.

 

Onverantwoord

In een reactie meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich zorgen te maken. In een reactie aan RTL Nieuws heeft de IGZ laten weten het 'zorgelijk' te vinden dat apothekers aangeven 'dat een aantal zakelijke randvoorwaarden onvoldoende ingevuld zijn om aan deze voor de patiëntveiligheid belangrijke richtlijn te voldoen'. De inspectie ziet daarom strenger toe op veilige medicijnenverstrekking. Dit jaar werden al drie apotheken onder toezicht gesteld vanwege onveilige medicatieoverdracht. Een daarvan werd zelfs tijdelijk gesloten. De inspectie vindt geldproblemen geen reden om minder strikt te handhaven. Patiëntenorganisatie NPCF vindt de handelwijze van apothekers zelfs onverantwoord.

 

Bronnen: KNMP, nu.nl

Auteur: redactie TvZ / Harriët Teijen

TvVOnline redactie

Eén reactie

 • no-profile-image

  jos

  Het lijkt er steeds meer op dat je als client steeds meer de regie moet voeren over het proces van verplaatsingen in de gezondheidszorg.

  Medicatielijsten bij overplaatsingen zijn menigmaal onvolledig of overvolledig ingevuld,

  iedereen gaat er van uit dat wat er op papier staat ook daadwerkelijk klopt en het vraagt dan ook extra controle van je als client om dit goed in de gaten te houden.

  Tja..bij ontslag uit ziekenhuizen is er nog wel eens de (on)hebbelijkheid de lijst nog net even te veranderen en dan kan dat ook weer in het vervolg verwarring geven.

  Dan is er natuurlijk de kwestie van tussentijdse veranderingen, de registratie en rapportage daarvan en met een beetje mazzel klopt er verdraaid weinig meer van.

  Als client ben je het beste af als je zelf hierover de regie blijft voeren.

  Uiteraard is dan nog de kwestie van voorschriften van de specialist in vergelijk tot de huisarts, naast controle van de apotheek.

  Specialisten gaan menigmaal ver over de grenzen van gewoonlijk voorschrift heen, hetzelfde geldt voor acceptatie van laboratoriumresultaten.

  En in die wirwar moet je je als apotheker maar zien te redden...  Dit gaat geheid problemen opleveren..  In het ziekenhuis moet ik mijn eiegen medikatie gaan uitzetten.

  Ik blijk steeds fouten te maken en snap er niks van.

  Ik vraag controle van de lijst die mij is gegeven met de lijst van de medicijnkast.

  Er is stelselmatig verschil in de tijdstippen...

Of registreer je om te kunnen reageren.