Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Tuchtzaak: klacht tegen ambulanceverpleegkundige ongegrond

Een ambulanceverpleegkundige onderzoekt een patiënt niet volledig vanwege zeer moeizame omstandigheden. De ernstig gewonde patiënt is onrustig en agressief en moet door drie politie-agenten onder controle worden gehouden. De man overlijdt ter plaatse.
Tuchtzaak: klacht tegen ambulance verpleegkundige ongegrond

Er wordt een klacht tegen de verpleegkundige ingediend wegens het niet volledig uitvoeren van lichamelijk onderzoek en het niet naleven van het protocol ‘Onrust’. Het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven oordeelt dat de verpleegkundige gezien de omstandigheden juist heeft gehandeld en verklaart de klacht ongegrond.

 

Geen werktuimte

Uit het relaas van de betrokkenen leidt het tuchtcollege af dat de verpleegkundige geen mogelijkheid had om een volledig onderzoek te verrichten. De patiënt lag op een tussenplateau van een nauw trappenhuis in een flatgebouw. Er waren drie agenten nodig om de patiënt, die al geboeid was, onder controle te krijgen en te houden. Een agent drukte een schild tegen de romp van de patiënt, een agent stond met zijn schoen op zijn hoofd/hals gebied en de derde fixeerde beide benen. De verpleegkundige had geen werkruimte om een volledig lichamelijk onderzoek te verrichten en de agenten weigerden om ruimte te maken.

 

Sederen

Om de patiënt te sederen heeft de verpleegkundige Midazolam toegediend. Hierna hebben de verpleegkundige en een collega van de rapid responder dienst de agenten moeten overreden om de patiënt los te laten. Nadat dit was gebeurd, bleek dat patiënt niet meer ademde en is – zonder resultaat – gepoogd hem te reanimeren.

 
Protocol onrust

 Het tweede deel van de aanklacht gaat over het niet naleven van het protocol ‘Onrust’: de verpleegkundige zou de benzodiazepine hebben toegediend op verzoek van de politie, zonder de al genoemde noodzakelijke onderzoeken te verrichten. Verder betrof de klacht de hoeveelheid die is toegediend (5 mg Midazolam intramusculair). Ook deze klacht is ongegrond verklaard.


Dosering
Gezien de omstandigheden was alleen intramusculaire toediening mogelijk. De verpleegkundige gaf een hogere dosering omdat van een, volgens protocol, lagere dosering geen voldoende effect op korte termijn was te verwachten. Bij zijn besluit hield de verpleegkundige er rekening mee dat er medische complicaties zouden kunnen ontstaan. ‘Hoewel verweerder die kans gering achtte, was hij voldoende geëquipeerd om mogelijke complicaties het hoofd te kunnen bieden’, aldus het tuchtcollege. Het college oordeelt dat de verpleegkundige weliswaar ‘niet naar de letter van het protocol heeft gehandeld, maar wel naar de geest’.

 

Voor de volledige uitspraak zie: tuchtrecht.overheid.nl 

 

redactie TvZ / Esther van Heeswijk

TvVOnline redactie

7 reacties

 • no-profile-image

  Liesbet

  Politie en verpleegkundige, beide werken naar vermogen, daar ga ik vanuit.

  Patiënt/ slachtoffer, of hoe je hem ook wil noemen, heeft naar mijn idee ook zijn verantwoording. Waarom was deze persoon zo onrustig en moest hij zo worden vastgehouden. Wat als hij meer ruimte had gekregen, was hij dan nog te helpen. Was hij dan wel te behandelen geweest ? Blijft altijd moeilijk achteraf te oordelen. Ik wens betrokkenen allen heel veel sterkte en bedank ze voor hun inzet.

 • no-profile-image

  Martin

  @hans: Hoe kom je erbij dat de dood van die man de schuld van de politie is?

  @liesbeth: Waarom heeft de politie het telkens gedaan? Jij wilt toch ook wel beschermd worden als iemand zo agressief naar jou zou doen?

  Ik vind 5 mg midazolam im in deze situatie wel aan de hoge kant, dus ik ben niet zo zeker van goed handelen van de verpleegkundige. De oorzaak ligt echter bij de overleden man in kwestie.

 • no-profile-image

  klaartje

  Wat een snelle conclusies. Heb genoeg vertrouwen in de politie om aan te nemen dat dit ook goed geevalueerd is. Ik neem aan dat ze redenen hadden om deze man zo te fixeren. Jammer voor allemaal dat deze hektisce gebeurtenis zo afliep en zo\\\' n staart kreeg.

 • no-profile-image

  Jolanda

  Uit bovenstaande tekst kunnen wij niet beoordelen of het gedrag van de agenten in de gegeven situatie ondeskundig was. Het kan best zijn dat zij weigerden om ruimte te maken omdat zij vanuit hun deskundigheid en ervaring oordeelden dat dat de veiligheid van iedereen te veel bedreign zou. Wat belangrijk is dat het handelen en de besluiten van de verpleegkundige in deze onmogelijke zeer moeilijke omstandigheden juist waren en gewaardeerd zijn.

 • no-profile-image

  liesbeth

  Wanneer worden de agenten vervolgd...?

  Dit is te gek voor woorden dat zij zonder (degelijk en onpartijdig) onderzoek er zo vanaf komen. Hopelijk spreekt hun geweten...

 • no-profile-image

  hans

  En die ontzettend eigenwijze agenten. Wanneer gaat een tuchtcollege zich daarover buigen?

  De dood van deze man is te wijten aan hun stompzinnige gedrag!

 • no-profile-image

  silvie

  terecht

Of registreer je om te kunnen reageren.