Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Zorgpartijen maken Zorgagenda voor nieuw kabinet

Verschillende partijen in de zorg hebben de Zorgagenda opgesteld om het nieuwe kabinet te laten zien hoe de zorg verbeterd kan worden.

De Agenda bevat voorstellen rond negen thema’s zoals hervorming van de langdurige zorg. Het is een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van zorgverleners, consumenten, patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De initiatiefnemers willen dat de behandeling, verpleging en verzorging van ouderen en chronisch zieken overhevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), waarmee de zorg aan deze doelgroep integraal is georganiseerd. Gemeenten krijgen dan een grotere rol omdat het belang van welzijn, participatiebevordering, inzet van mantelzorg en vrijwilligers toeneemt.

 

Deelnemers

De Agenda voor de zorg is opgesteld door ActiZ, CSO de koepel van ouderenorganisaties, GGD Nederland, GGZ Nederland, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), de patiëntenfederatie NPCF, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten (OMS), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

 

Bron: V&VN

TvVOnline redactie

Of registreer je om te kunnen reageren.