Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Dysfagie en aspiratiepneumonie probleem bij kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen met slikproblemen of een slechte mondgezondheid lopen een verhoogd risico op aspiratiepneumonie. Slikproblemen worden juist vaak niet gesignaleerd.
Dysfagie en aspiratiepneumonie probleem bij kwetsbare ouderen

Dit concludeert tandarts Claar van der Maarel-Wierink. Zij promoveerde onlangs aan de Radboud Universiteit Nijmegen op onderzoek naar slikproblemen, slechte mondgezondheid en aspiratiepneumonie bij kwetsbare ouderen. Slikproblemen zorgen voor een verhoogd risico op aspiratiepneumonie, vooral bij kwetsbare ouderen die zijn getroffen door een beroerte. De relatie tussen aspiratiepnuemonie en een slechte mondgezondheid is minder sterk, maar een goede dagelijkse mondverzorging kan wel helpen om het risico te verminderen, aldus Van der Maarel.

Verpleeghuisbewoners

Slikproblemen worden niet altijd gesignaleerd en gerapporteerd door de ouderen zelf. In de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen geeft 9 procent van de verpleeghuisbewoners zelf aan slikproblemen te hebben. In een aanvullend onderzoek onderzochten logopedisten verpleeghuisbewoners in de eerste week na opname op slikproblematiek. Zij vonden zelfs bij 21 procent van hen slikproblemen. Dit maakt dysfagie tot een pregnant probleem binnen deze groep.

Nienke Berends

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.